Proiecte de hotărâri

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 27.04.2018, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2018

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, al SC „Pază Obiective și Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 20 din 29 martie 2018

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate şi ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Sălaj și Asociația Județeană de Ciclism Prahova în vederea organizării și desfășurării acțiunii Sălaj Velo: Porolissum 2018

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea valorii investiţiilor realizate de către Compania de Apă Someș SA la obiectivul ”Staţie de tratare a apei Vîrşolţ” prin POS Mediu

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită conferit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECODES SĂLAJ” asupra unor spaţii, din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Unirii nr.7, aflate în domeniul public al judeţului Sălaj

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.56 din 31 mai 2013 privind darea în folosinţă gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “SĂLAJ PLUS” a unor spaţii aparținând domeniul public al judeţului Sălaj

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECODES SĂLAJ” a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11, aflate în domeniul public al judeţului Sălaj

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, pe perioada 2014 – 2019

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com