Proiecte de hotărâri

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 23.11.2018, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare și a secțiunii de funcționare în anul 2018

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2018

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 20 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Horoatu Crasnei şi din administrarea Consiliului Local Horoatu Crasnei, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind retragerea dreptul de administrare conferit Oraşului Cehu-Silvaniei asupra tronsonului de drum judeţean DJ108T: limită judeţ Maramureş – Ulciug – Cehu Silvaniei, km 9+500-12+500

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com