Comisii de specialitate

1. Membrii Comisiei pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public si privat al judeţului:

 1. CSÓKA TIBERIU - preşedinte;
 2. OPRIŞ ALIN-FLORIN - secretar;
 3. CHIŞ FILONAŞ - membru;
 4. SOJKA ATTILA-IOAN - membru;
 5. MARGIN GABRIEL-ADRIAN - membru;
 6. CRIŞAN VALERIU–RADU - membru;
 7. BIG VALENTIN - membru;

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2018

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2017

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2016

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2014

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2013

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2011

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2010

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2009

2. Membrii Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, în următoarea componenţă:

 1. RAŢIU VIOREL - preşedinte;
 2. DOMOKOS FRANCISC - secretar;
 3. ZAHARIA MARCEL-CLAUDIU - membru;
 4. IEPURE IOAN-VIOREL - membru;

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2017

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2016

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2015

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2014

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2013

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2012

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2010

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2009

3. Membrii Comisiei pentru agricultura, servicii publice, comerţ şi turism:

 1. DARI TOMA - preşedinte;
 2. DEMLE ALIN - secretar;
 3. GUI GAVRIL - membru;
 4. NISTORESCU RADU-MIHAI - membru;
 5. ARDELEAN NICOLAE - membru;

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2014

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2013

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2012

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2011

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2010

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2009

4. Membrii Comisiei pentru activitaţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sport si de agrement:

 1. NEAGA FLORIAN–CLAUDIU - preşedinte;
 2. CERNUCAN LORENA–DIANA - secretar;
 3. DARI TOMA - membru;
 4. BEREK ŞTEFAN - membru;
 5. GORGAN DORIN–IOAN;
 6. MAGHIU MARIAN-PAUL - membru;
 7. POP EUGEN - membru;

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2016

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2015

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2014

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2013

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2012

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2011

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2010

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2009

5. Membrii Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor:

 1. POP GHEORGHE-IOAN - preşedinte;
 2. SIMONFI MARIA - secretar;
 3. POCOL OLIMPIA MĂRIOARA - membru;
 4. CHIŞ FILONAŞ - membru;
 5. BEREK ŞTEFAN - membru;
 6. CĂPÎLNAŞIU SANDU-VICTOR-RADU - membru;
 7. SABO IOAN - membru;

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2018

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2017

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2016

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2015

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2014

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2013

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2012

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2011

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2010

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2009

Joomla Templates by Joomla51.com