Aparatul propriu - structura organizatorică

Consiliului Județean, ca autoritate a administrației publice locale, functionează pe baza principiilor cuprinse în art. 119-121 din Constituția României și a Legii nr. 215/2001.

Președintele consiliului este șeful administrației publice județene și răspunde de buna funcționare a compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Județean, precum și a agenților economici de sub autoritatea consiliului.

Aparatul propriu al Consiliului Județean este subordonat președintelui acestuia.

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj
Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj
Codul Etic pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj

Program de lucru: luni-joi: 7,30 - 16; vineri: 7,30 - 13,30

Pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor și atribuțiilor ce îi revin, aparatul propriu al Consiliului Județean este structurat astfel:

De asemenea, în subordonarea directă a conducerii CJS sunt organizate și funcționează:

Joomla Templates by Joomla51.com