Programul anual de achizitii publice 2017

Strategia si programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017

PAAP-2017 și Anexa privind achizițiile directe după rectificare buget 28.04.2017

PAAP-2017 și Anexa privind achizițiile directe după rectificare buget 29.05.2017

PAAP-2017 și Anexa privind achizițiile directe după rectificare buget 30.06.2017

PAAP-2017 și Anexa privind achizițiile directe după rectificare buget 28.07.2017

Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017 pentru "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca"

Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017 pentru "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108 A: lim.jud.Cluj-Bogdana-km 7+400-19+000"

Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017 pentru "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca - actualizat"

Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2017 pentru "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca - actualizat 06.09.2017"

PAAP-2017 și Anexa privind achizițiile directe după rectificare buget 31.08.2017

PAAP-2017 și Anexa privind achizițiile directe după rectificare buget 29.09.2017

PAAP-2017 actualizat cu data de 11.10.2017

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 pentru Reabilitare si modernizare DJ 108 A lim. jud. Cluj-Bogdana-km 7+400-19+000, actualizat 26.10.2017

PAAP-2017 și Anexa privind achizițiile directe după rectificare buget 31.10.2017

PAAP-2017 actualizat cu data de 24.11.2017

PAAP-2017 si Anexa privind achizitiile directe actualizat cu data de 04.12.2017

PAAP-2017 si Anexa privind achizitiile directe actualizat cu data de 07.12.2017

Joomla Templates by Joomla51.com