Proiecte de hotărâri

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 21.12.2017, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie – 11 decembrie 2017

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2017

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2018

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău pentru anul 2018

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2018, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de finanțare a proiectelor de asistență socială derulate de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 141 din 29 noiembrie 2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea transmiterii de drept a unui imobil în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din proprietatea publică a Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com