Proiecte de hotărâri

 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Sălaj pentru data de 16.07.2018, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 109E: limită județul Cluj-Fodora-Rus-Buzaș-Lozna-DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000-62+782”, în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com