Romanian English French Hungarian

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sîg - Tusa - limită jud Cluj, km 10+800 - 31+330

Finanțare: Programul Operațional Regional Axa prioritară: 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Operațiunea - , Cod apel: POR/373/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, Componenta 1 POR 2018/6/6.1/6 Proiecte nefinalizate

Sursele de finanţare pentru asistența financiară nerambursabilă: Fondul European de Dezvoltare Regională (85%), Bugetul de stat (13%) și contribuția Beneficiarului (2%)

Cod SMIS: 125530

Contract de finanțare:3468/09.11.2018

Valoare totală proiect: 58.363.051,44 lei cu TVA din care:

 • Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 49.595.331,35 lei cu TVA;
 • Contribuția UAT Județul Sălaj la cheltuieli eligibile: 1.166.948,95 lei cu TVA;

Durata de implementare a proiectului: 41 luni, de la data semnării acestuia

Localizarea proiectului: DJ 191D, km 10+800 – 31+330 respectiv: Valcău de Jos – Fizeș – Sîg - Tusa - Limită jud Cluj

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general: îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sîg - Tusa - limită județ Cluj, km 10+800 - 31+330.

Obiectivele specifice ale proiectului: converg înspre: îmbunătățirea condițiilor de trafic pe 20,53 km din drumul județean DJ 191 D, prin executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a structurii rutiere și cresterea capacității portante a drumului, respectiv a vitezei de deplasare, creșterea siguranței rutiere pe DJ 191 D, prin reabilitarea podurilor și podețelor, realizarea elementelor de stabilizare a terenului și a celor de colectare/dirijare a apelor și executarea elementelor de semnalizare orizontală/verticală corespunzătoare.

În mod concret, lucrările ce se vor efectua fac parte din următoarele categorii:

 • lucrări de drum - care constau în reabilitarea și modernizarea structurii rutiere existente, asigurarea scurgerii apelor, asigurarea acceselor la proprietăți și realizarea de trotuare;
 • lucrări de consolidări - care tratează lucrările necesare pentru remedierea și consolidarea zonelor alunecate în vederea asigurării stabilității platformei;
 • lucrări de poduri - care tratează modul de intervenție asupra structurii fiecărui pod, modul de racordare cu terasamentele și modul de amenajare al albiilor în zona podului.

Astfel, vor fi îndeplinite, în principal, următoarele cerințe:

 • îmbunătățirea elementelor geometrice în limitele amprizei actuale;
 • modernizarea structurii rutiere;
 • asigurarea stabilității drumului;
 • asigurarea colectării și evacuării apelor și asigurarea continuității scurgerii apelor;
 • amenajarea podețelor;
 • amenajarea podurilor de pe traseu;
 • amenajare stații pentru mijloace de transport public
 • executarea lucrărilor de siguranță rutieră;

Reabilitarea acestui drum județean va duce la crearea condițiilor necesare dezvoltării economice a zonei de sud-vest a județului Sălaj și la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din comunele traversate de sectorul de drum reabilitat și modernizat, prin accesibilizarea conectivității zonei la rețeaua TEN-T pentru potențialii investitori și prestatori de servicii, precum și prin scăderea costurilor de deplasare și transport.

Echipa de proiect:

Stadiu actual:

sunt în pregătire documentele pentru inițierea procedurii de achiziție publică având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare;

a fost transmisă la OI ADR N-V Cererea de rambursare nr.1 prevăzută în cadrul proiectului.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizionați: http://www.fonduri-ue.ro