Romanian English French Hungarian

Îmbunătățirea accesului populației din județele Sălaj și Maramureș la servicii medicale de urgență

Finanțare: Programul Operațional Regional Axa prioritară: 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale; Apel de proiecte: POR/2018/8/8.1/8.1.A/7 regiuni-Nefinalizate, COD APEL 420/8

Beneficiar: Ministerul sănătații - Lider de Parteneriat, Județul Sălaj, Spitalul Județean de Urgență Zalău, Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș, Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia Mare, Spitalul de Recuperare Borșa și județul Maramureș - Parteneri.

Sursele de finanţare pentru asistența financiară nerambursabilă: Fondul European de Dezvoltare Regională (85%), Bugetul de stat (13%) și contribuția Beneficiarului (2%)

Cod SMIS: 125513

Contract de finanțare:3613/17.12.2018

Valoare totală proiect: 5.686.289,42 lei cu TVA din care:

 • Valoarea asistenței financiare nerambursabile: 5.572.563,64 lei cu TVA;
 • Contribuția UAT Județul Sălaj: 16.439,20 lei cu TVA;

Durata de implementare a proiectului: până la 31.08.2019

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general: este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare , care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate.

Obiectivele specifice:

 1. Dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă - ATI, precum și echipamente destinate secțiilor suport care deservesc UPU
 2. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea nord-vest, prin creșterea stării de sănătate publică minim 3.000 de persoane vor beneficia de servicii medicale îmbunătățite

Concret, prin acest proiect cu caracter retrospectiv, partenerii au posibilitatea recuperării sumelor cheltuite pentru investiții în infrastructura de sănătate în perioada 2014-2018

În perioada menționată, toți partenerii din proiect - Județul Sălaj, Spitalul Județean de Urgență Zalău, Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș, Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia Mare, Spitalul de Recuperare Borșa și județul Maramureș - au achiziționat o serie de echipamnete pentru dotarea unitșților de primiri urgențe, a compartimentelor de primiri urgențe și a secțiilor suport care deservesc UPU. Toate aceste investiții, unele finalizate și altele în derulare, au fost incluse în proiectul "Îmbunătățirea accesului populației din județele Sălaj și Maramureș la servicii medicale de urgență", spre a fi rambursate.

Echipa de proiect:

 • Ghilea Ioana-Lavinia – Responsabil implementare proiect;
 • Bălăjel Alina Adela – Responsabil implementare proiect;

Stadiu actual:

  • A fost publicat un comunicat (anunț de presă) cu ocazia semnării contractului de finanțare;
  • Au fost rambursate cheltuielile privind dotarea unităților de primiri urgențe, a compartimentelor de primiri urgențe și a secțiilor suport care deservesc UPU cu echipamente medicale achiziționate de către Consiliul Județean Sălaj
  • Finalizare servicii de informare și publicitate - publicare comunicat de presă final și montare plăcuțe permanente
  • Elaborarea și transmiterea la OI ADR NV a Cererii de rambursare finală și a Raportului final
  • Proiectul a fost finalizat în data de 31.08.2019 conform Contractului de finanțare nr. 3613/17.12.2018, urmând perioada post-implementare

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizionați: http://www.fonduri-ue.ro