Sistemul de Management al Calităţii

În anul 2010 a avut loc certificarea Sistemului de Management al Calităţii implementat în cadrul Consiliului Județean Sălaj de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC) şi IQNet (The International Quality Network) conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008;

În anul 2013, respectiv 2016, Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC) şi IQNet (The International Quality Network) au recertificat Sistemul de Management al Calităţii implementat în cadrul Consiliului Județean Sălaj, în conformitate cu Standardul SR EN ISO 9001:2008;

Certificatul obţinut atestă că Sistemul de Management al Calității aplicat în cadrul Consiliului Județean Sălaj este descris, implementat corespunzător, conform cerințelor standardului de referință și este eficace, iar domeniul de certificare este adecvat activităților desfășurate în organizație.

Certificatul SRAC obţinut de Consiliul Județean Sălaj - click aici

 

Pentru "GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale" și "PROCEDURĂ DE SISTEM" (SIPOCA 35) - click aici

Joomla Templates by Joomla51.com