Drumuri județene

 

Actualitate

Șantierele a două drumuri județene finanțate cu fonduri europene
mențin în grafic lucrările executate

La aproximativ 12 luni de la emiterea de către Consiliul Județean Sălaj a Ordinelor de începere a lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumurilor județene DJ 108A: lim. jud. Cluj – Bogdana (peste 11 km) și DJ 191 C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca (2 tronsoane a peste 36 de km: km0 Nușfalău– lim.Zalău și lim. Zalău – Creaca – DJ 108A ), exceptând suspendarea/reducerea ritmului de executare a lucrărilor pe perioada de iarnă, cele două șantiere amintite se încadrează în graficele estimate de realizare a acestora, aproximativ 30% în cazul celui dintâi și aproximativ 20% pentru lucrările executate pe cel de-al doilea șantier, localizat pe primul tronson de intervenție: km 0 Nușfalău – Crasna –lim. Zalău.

Citește mai departe ...

 

 

Consiliul județean deschide un nou șantier pe drumurile județene - DJ 108D:
Crişeni (DN 1H) – Cehu-Silvaniei (DJ 196)

Este vorba despre două tronsoane ale drumului județean 108D: Crişeni (DN 1H) – Cehu-Silvaniei (DJ 196), unul numărând peste 22 de km pe traseul drumului județean amintit începând cu Km 0 al acestuia, iar celălalt, cu o lungime de peste 4 km, situat între Cehu Silvaniei - lim. județ Maramureș, pentru care Consiliul județean a emis Ordinele de începere a lucrărilor.

Citește mai departe ...

 

 

 

 

 

Stadiul de realizare al covoarelor asfaltice la cei peste 90 km de drumuri județene vizați de
lucrări de reparații - 90%

Tronsoane a 6 drumuri județene, respectiv cele situate pe traseele DJ 109 P (din DN 1H - Halmăşd-Cerîşa), DJ 110C (Ileanda (DN1C)-Dolheni-Lim.jud.MM), DJ 108E (din DJ108A-Someş Guruslău-Năpradea), DJ 110B (Șimleu Silvaniei (DN1H)-Ilişua-Lompirt-DN1F-Sărmăşag-Derşida-Bobota-Zalnoc-Camăr (DJ 109P), DJ 108T (lim.jud.Maramureş-Ulciug-Cehu Silvaniei) și 108G (din DJ108A-Cizer-Plesca-Crasna-Vîrşolţ (DN1H), numărând mai bine de 90 de km din rețeaua totală a drumurilor județene, se apropie de finalizarea lucrărilor de reparații cu termen anul 2020, stadiul de realizare a acestora, ajungând pe parcursul lunii iulie a.c., la aproximativ 90%.

Citește mai departe ...

 

Consiliul județean a emis ordinele de reluare a lucrărilor pe 7 dintre șantierele drumurilor județene

Pe parcursul săptămânii în curs a.c. au fost redeschise 7 dintre șantierele drumurilor județene în urma emiterii Ordinelor de reluare pentru două dintre proiectele de reabilitare și modernizare a drumurilor județene promovate de către Consiliul județean, respectiv DJ 110: Măieriște - Doh -Dumuslău-Carastelec (peste 16 km cu finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală) și DJ 191C, Nușfalău - Crasna - Zalău – Creaca (peste 36 km, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020). Principalele categorii de lucrări ce vor fi realizate, conform graficelor de execuție și a existenței unor condiții favorabile derulării acestora, se referă în acest an la: reabilitarea şi modernizarea structurii rutiere existente, asigurarea scurgerii apelor, amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale, asigurarea acceselor la proprietăţi, lucrări necesare pentru remedierea şi consolidarea zonelor alunecate în vederea asigurării stabilităţii platformei dar și intervenţii asupra structurii fiecărui pod, racordare cu terasamentele, amenajarea albiilor în zona podurilor.

Citește mai departe ...

 

1.800.000 lei pentru pregătirea de iarnă în anul 2019 a peste 560 km drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Sălaj

Prima tranșă a celor 3.600.000 lei alocați pentru finanțarea lucrărilor de întreținere pe timp de iarnă a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Sălaj, respectiv 1.800.000 lei, tranșa aferentă anului în curs, a fost repartizată celor 36 de comune din județul Sălaj și orașului Jibou, în baza Acordurilor de asociere semnate în acest sens, de către fiecare unitate adminsitrativ teritorială cu autoritatea județeană.

Citește mai departe ...

 

Termenul de finalizare al lucrărilor de reabilitare și modernizare a DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat în ultima etapă

Până în cea de-a doua parte a lunii noiembrie a.c. este intervalul de timp în care constructorul trebuie să finalizeze, conform graficului de execuție al lucrărilor contractat, lucrările de reabilitare și modernizare a celor două segmente ale drumului județean 196, situate între limita județului Satu-Mare și extravilanul orașului Cehu Silvaniei, respectiv tronsonul Cehu Silvaniei – Horoatu Cehului –Benesat.

Citește mai departe ...

 

Peste 7,5 milioane de euro contractați
pentru realizarea proiectării și execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare
a tronsonului DJ 108 D situat între Crișeni (DN1H) și Cehu Silvaniei

Pe parcursul acestei săptămâni a fost semnat Acordul contractual pentru pentru realizarea proiectării și execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a celor peste 22 km ai tronsonului DJ 108 D situat între Crișeni (DN1H) și Cehu Silvaniei. Acest sector de drum județean face legătura între trei drumuri naționale/europene, respectiv DN 1H (Crișeni), DN 1F (E81) - incluse în rețeaua TEN-T și DN 1C (E58), reprezentând unica legătură a locuitorilor comunelor aflate pe traseul drumului (Crișeni, Dobrin, Sălățig), cu municipiul Zalău și orașul Cehu Silvaniei, respectiv cu drumurile europene și naționale din regiune (incluse în rețeaua TEN-T).

Citește mai departe ...

 

Ordin de începere și amplasament predat constructorului
pentru lucrările de reabilitare și modernizare
a sectorului drumului județean 110:
Măieriște – Doh - Dumuslău - Carastelec

Odată semnat contractul pentru realizarea proiectului tehnic și a lucrărilor de modernizare și reabilitare a sectorului drumului județean 110: Măieriște – Doh - Dumuslău – Carastelec (n.n. a doua jumătate a lunii iulie a.c.) dar și finalizată proiectarea tehnică a investiției, astăzi, 30 septembrie 2019 a fost predat constructorului amplasamentul pentru executarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a sectorului DJ 110: Măieriște – Doh - Dumuslău – Carastelec, urmare a emiterii, în aceeași zi, a ordinului de începere a acestora din partea Consiliului județean, în calitate de beneficiar al contractului de realizare a proiectării tehnice și execuție a lucrărilor.

Citește mai departe ...

 

Lucrări finalizate pe tronsonul Șărmășag – Chieșd al DJ 108 F
în cadrul programului de reparații și întreținere drumuri județene 2019

Pe parcursul a aproximativ 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, execuția unui covor bituminos pe aproape 10 km ai drumului județean DJ 108 F, segmentul Șărmășag-Chieșd, au fost finalizate. Încadrate în termenul inițial de finalizare, respectiv luna septembrie a anului în curs, lucrările asupra tronsonului de drum județean amintit au beneficiat de finanțare de la bugetul județului în cadrul programului anual de reparații și întreținere drumuri județene (2019) gestionat și finanțat de Consiliul județean. Valoarea lucrărilor, care au inclus realizarea unui covor bituminos și marcajele rutiere aferente, precum și intervenții parțiale asupra acostamentelor, a fost de peste 4.351.000 lei.

Citește mai departe ...

 

 

Peste 560 km ai drumurilor județene aflate în administrarea
Consiliului județean Sălaj pregătiți pentru perioada de iarnă,
în asociere cu 36 de comune din județ

În cadrul Programului pentru pregătirea și întreținerea drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Sălaj, pentru perioada de iarnă 2019-2020, aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului județean din 30 august a.c., au fost semnate astăzi, 17 septembrie 2019, și vor fi transmise celor 36 de comune din județul Sălaj asociate și orașului Jibou, Acordurile de asociere privind realizarea lucrărilor de întreținere pe timp de iarnă pe sectoarele de drumuri județene ale căror trasee se situează pe raza teritorială a fiecăreia dintre cele 37 de unități administrativ-teritoriale.

Citește mai departe ...

 

Devansate cu cel puțin o lună față de termenul prevăzut, lucrările la tronsonul drumului județean 108N Cuzăplac – limita județul Cluj au fost finalizate

Locuitorii din sudul județului Sălaj și în mod direct locuitorii comunei Cuzăplac beneficiază de la începutul lunii septembrie a.c. de condiții de trafic rutier îmbunătățite dar și de o conectivitate mai bună a zonei atât spre și dinspre județul Cluj, prin Aghireș sau prin conexiunea cu drumul european E81, odată cu finalizarea lucrărilor la tronsonul drumului județean DJ 108N situat între Cuzăplac și limita cu județul Cluj.

Citește mai departe ...

 

Iunie – august 2019 : Covoare asfaltice executate pe aproape 50 km drumuri județene în cadrul programului de reparații și întreținere drumuri județene

Aproape 50 de km de covoare asfaltice, reprezentând lucrări executate pe tronsoanele a 3 drumuri județene, respectiv DJ 108 S: Rus-Zalha, DJ 110D: Surduc – Cristolț și DJ 108B Surduc (DN1H) – Gîrbou – Cernuc – limita județ Cluj, au fost finalizate și recepționate de către Consiliul județean în intervalul iunie-august 2019.

Citește mai departe ...

 

Lucrări finalizate pe tronsonul Surduc – Cernuc - limita județ Cluj al DJ 108B

Lucrările la cei aproape 20 km ai DJ 108B, tronson situat între Surduc (DN1H) – Gîrbou – Cernuc – limita județ Cluj, au fost finalizate pe parcursul săptămânii trecute. Acestea au constat în execuția unui covor bituminos, după ce ultima intervenție asupra sectorului de drum județean amintit a fost realizată în anul 2007, aceasta constând, de asemenea, în realizarea unui covor bituminos.

Citește mai departe ...

 

 

Trei proiecte de reabilitare a drumurilor județene ar putea ajuta dezvoltarea economico-socială a orașului Cehu-Silvaniei

Primul și cel mai avansat ca stadiu al lucrărilor este DJ 196 care face legătura între județul Satu-Mare și DJ 108A în Benesat.

Citește mai departe ...

 

 

 

Programul de reparații și întreținere drumuri județene 2019: lucrări începute pe tronsonul Cuzăplac – limita județul Cluj al DJ 108N

Locuitorii a trei localități ale comunei Cuzăplac (Cuzăplac, Tămașa și Petrindu) sunt beneficiarii direcți a unei noi intervenții în cadrul programului anual de reparații și întreținere drumuri județene (2019) gestionat și finanțat de Consiliul județean. Este vorba despre lucrările începute la tronsonul drumului județean DJ 108N, cu o lungime de aproape 8 km, lucrări care constau în realizarea unui covor bituminos pe segmentul de drum județean amintit.

Citește mai departe ...

 

Aproape 150 km drumuri județene toaletizate la 15 iulie a.c., alți 102 km în lucru și peste 210 km drumuri județene în comandă de toaletizare

Parte integrantă a intervențiilor asupra drumurilor județene susținute de Consiliul județean Sălaj și destinate deopotrivă îmbunătățirii infrastructurii rutiere județene și creșterii accesibilității și conectivității județului, respectiv cele susținute prin programul anual de reparații și întreținere drumuri județene, precum și cele de reabilitare și modernizare a acestora susținute de proiectele finanțate prin fonduri naționale și europene nerambursabile, toaletizările aferente drumurilor județene alături de executarea altor lucrări de siguranță rutieră au făcut subiectul unei evaluări a stadiului de realizare a acestora pe parcursul săptămânii în curs.

Citește mai departe ...

 

Start în reabilitarea și modernizarea drumului județean 110: Măieriște – Doh - Dumuslău - Carastelec

Aproape 19,5 milioane lei este valoarea totală a investiției de reabilitare și modernizare a DJ 110: Măieriște – Doh - Dumuslău – Carastelec care a demarat pe parcursul lunii iulie a.c. odată cu semnarea contractului pentru realizarea proiectului tehnic și a lucrărilor de execuție aferente. Realizarea proiectului tehnic are prevăzut un interval de 2 luni, după care se vor lansa lucrările de reabilitare și modernizare a drumului, acestea având un calendar de realizare de 24 de luni.

Citește mai departe ...

 

Peste 25,5 milioane de euro puși la treabă în următorii 3 ani

Reabilitarea și modernizarea celor peste 36,8 km ai drumului județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca, lucrări finanțate prin fonduri europene nerambursabile, cu o valoare totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului de peste 25.500.000 euro (aprox. 1 euro = 4,7lei), a demarat pe parcursul acestei săptămâni, după ce au fost parcurse toate etapele necesare acestui nivel de implementare a proiectului: de la semnarea contractului de execuție a lucrărilor (urmare a reluării și încheierii procedurii de achiziție publică aferente), la reuniuni de lucru ale echipelor tehnice implicate în implementarea proiectului, până la predarea amplasamentului drumului către executantul lucrărilor și emiterea ordinului de începere a acestora.

Citește mai departe ...

 

Lucrările pe tronsonul DJ 110D: Surduc – Cristolț finalizate

După ultimele intervenții realizate asupra tronsonului de drum județean 110D situat între Surduc și Cristolț realizate în anul 2007, cei peste 5100 de locuitori ai comunităților locale din Surduc, Cristolțel și Cristolț, localități ce sunt traversate de traseul tronsonului de drum județean amintit, au, începând cu acestă săptămână, condiții de acces rutier mult îmbunătățite atât în ceea ce privește nevoile de deplasare locale cât și cele spre arterele naționale, conectivitatea cu DN 1H fiind asigurată așadar, în condiții mai rapide și sigure de trafic.

Citește mai departe ...

 

Reabilitare și modernizare drum județean DJ108A: tronson lim. jud. Cluj – Bogdana - evaluarea stadiului de execuție a lucrărilor

Finanțat prin fonduri europene nerambursabile (85%), tronsonul drumului județean 108A situat între limita cu județul Cluj și Bogdana – peste 11 km, s-a aflat în această săptămână în evaluarea echipelor tehnice de implementare a proiectului, în ceea ce privește progresul stadiului de execuție a lucrărilor.

Citește mai departe ...

 

Start pentru lucrările de pe tronsonul Șărmășag –Chieșd al DJ 108 F în cadrul programului de reparații și întreținere drumuri județene 2019

Aproape 10 km ai drumului județean DJ 108 F, segmentul Șărmășag-Chieșd, vor beneficia în cadrul programului anual de reparații și întreținere drumuri județene (2019) gestionat și finanțat de Consiliul județean, de lucrări care constau în realizarea unui covor bituminos pe segmentul de drum județean amintit.

Citește mai departe ...

 

Programul anual de reparații și întreținere drumuri județene: lucrările pe tronsonul Rus-Zalha al DJ 108 S au fost finalizate

Cu o lungime de aproape 19 km, tronsonul drumului județean DJ 108 S Rus-Zalha a beneficiat în cadrul programului anual de reparații și întreținere drumuri județene (2018 și 2019)

Citește mai departe ...

 


 

Situat în centrul regiunii de dezvoltare Nord-Vest a României, în Transilvania de Nord, județul Sălaj se întinde pe 3 864,4 km, fiind favorizat prin poziția sa geografică și datorită distanței reduse față de granița de Vest a României.

Județul este străbătut de drumul european E81 și Autostrada Transilvania (în stadiu de proiect) care se va desfășura pe o lungime de aproximativ 84 km și va avea 3 puncte de inserție situate pe teritoriul județului. De altfel, asigurarea conectivității rutiere a județului cu coridoarele regionale, interregionale și europene reprezintă una dintre preocupările constante ale autorităților locale și județene. Apropierea de granița cu Ungaria, aproximativ 120 minute cu mașina și de cea cu Ucraina, precum și de aeroporturile internaționale, cel mai apropiat situându-se la o distanță de aproximativ 100 de minute cu mașina (Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj), asigură o accesibilitate sporită județului Sălaj. Sălajul este străbătut de cea mai densă rețea de drumuri din regiunea de Nord-Vest, rețeaua rutieră fiind alcătuită din drumuri naționale, drumuri județene, drumuri comunale.

Reţeaua de drumuri judeţene are o lungime totală de 629,080 km facilitând transportul de bunuri și persoane între unitățile administrativ teritoriale ale județului și cu cele ale județelor învecinate, CLUJ, MARAMUREȘ, SATU MARE și BIHOR, precum și cu alte zone de pe teritoriul țării prin legături la drumurile naționale, unele cu statut de drumuri europene astfel:

Asupra celor aproape 630 de km ai rețelei de drumuri județene, aflați în administrarea Consiliului județean, se intervine în funcție de starea acestora, prin lucrări de reparații și întreținere (ex.covoare bituminoase și întreținere îmbrăcăminți asfaltice dar și intervenții asupra podurilor și podețelor) precum și prin lucrări de modernizare și reabilitare, fiind promovate proiecte finanțate din diverse surse – de la cele nerambursabile, europene, disponibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, până la bugetul propriu ori Programul Național de Dezvoltare Locală (bugetul de stat).

Pentru intervalul de referință 2018-2019 lucrările de reparații și întreținere vizează aproape 223 km din rețeua de drumuri județene cu o valoare de aproape 25.000.000 lei iar cele cele de reabilitare și modernizare peste 151 km de drumuri județene, cu o valoare totală de peste 433.000.000 lei, proiectele aferente acestor lucrări aflându-se în diverse stadii (achiziții publice, recepționate, execuție în diferite stadii etc.). De asemenea, peste 26 de km de drumuri județene și poduri se află în curs de proiectare (documentatii aferente) pe parcursul anului 2019.

 

Proiecte destinate îmbunătățirii infrastructurii rutiere

Vezi harta interactivă

Siguranța circulației și pregătirea şi întreţinerea drumurilor județene pe perioada de iarnă 2018-2019

Siguranța circulației pe drumurile județene este asigurată de serviciile de specialitate ale Consiliului județean, atribut care constă în gestionarea lucrărilor de toaletizare, montarea indicatoarelor rutiere și realizarea marcajelor rutiere conforme legislației în vigoare.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a traficului rutier în perioada de iarnă, pe drumurile judeţene aflate în administrarea Consiliului judeţean, s-a elaborat Programul pentru pregătirea şi întreţinerea acestora pe perioada de iarnă 2018-2019, cuprinzând măsurile şi lucrările propuse a fi executate, termenul de realizare, precum şi responsabilităţile care revin părţilor implicate, pentru buna coordonare a activităţii de prevenire a înzăpezirii drumurilor şi realizării unei intervenţii rapide şi eficiente. Pentru eficientizarea lucrărilor necesare pe timp de iarnă, pentru operativitatea în intervenţii şi pentru o mai bună coordonare a întregii activităţi, Consiliul judeţean a încheiat acorduri de asociere cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, obiectul acestor acorduri fiind întreţinerea tuturor drumurilor judeţene, de nivel 1, 2, 3, 4, pentru perioada 15.11.2018 - 15.03.2019, prin efectuarea de lucrări specifice zonei rece.

Unităţile administrativ teritoriale au avut posibilitatea de a executa şi lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene, constând în decolmatări de poduri și podețe, desfundări de șanțuri și rigole, lucrări de defrișări de vegetație, tăiere sau completare de acostamente, lucrări de reparaţii parte carosabilă, întreţinere semnalizare rutieră, în scopul înlăturării efectelor perioadei de iarnă.

Alocarea sumelor necesare executării lucrărilor s-a efectuat din bugetul județului în două tranşe, prima tranşă până la data 01.11.2018, iar sumele pentru a doua tranşă vor fi alocate din cadrul bugetului pentru anul 2019.

ÎNCADRAREA PE NIVELE DE VIABILITATE ŞI VALOAREA LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE ŞI ÎNTREŢINERE A DRUMURILOR DIN PROPRIETATEA JUDEȚULUI SĂLAJ ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN SĂLAJ ÎN PERIOADA DE IARNA 2018-2019