Patrimoniul județului

 

Actualitate

Revenim cu vești bune: studiul de fezabilitate pentru parcarea semiîngropată și a spațiului de agrement din zona Spitalului Județean de Urgență Zalău, finalizat

Serviciile de proiectare a parcării și spațiului de agrement din zona Spitalului Județean de Urgență Zalău contractate în prima parte a lunii septembrie a.c. și constând în realizarea documentației tehnice aferentă lucrărilor de amenajare a acestei investiții promovate de Consiliul Județean Sălaj au încheiat prima etapă, respectiv realizarea studiului de fezabilitate.

Citește mai departe ...

 

Serviciu aeromedical regional, în Sălaj, cu sprijinul sălăjenilor

Este vorba despre punctul de operare aeromedical care va deveni operațional începând din aceasta săptămână a.c., mâine, 10.09.2019 fiind programată ceremonia de operaționalizare a acestuia, la sediul Secției de pompieri Jibou.

Citește mai departe ...

 

 

Contractarea serviciilor de proiectare a parcării și spațiului de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău: în linie dreaptă

Pe perioada următoarelor 4 luni, începând de luni, 09 septembrie 2019 (data preconizată pentru semnarea contractului aferent serviciilor de proiectare), se va realiza întreaga documentație tehnică de proiectare a lucrărilor de amenajare a parcării și spațiului de agrement, o investiție a Consiliului județean propusă a se realiza în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău.

Citește mai departe ...

 


Gestionarea patrimoniului judeţului, este una din principalele categorii de atribuții ale consiliului județean, în exercitarea căreia acesta hotărăşte, în condițiile legii, darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului, vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului și atribuie denumiri obiectivelor de interes judeţean.

Patrimoniul Judeţului Sălaj este constituit din bunuri mobile şi imobile care aparţin domeniului public ori privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi din drepturi şi obligaţii cu caracter patrimonial.

Apartenența bunurilor imobile la domeniul public al județului este stabilită în conformitate cu prevederile Legii 213/1998, potrivit căreia, fac parte din domeniul public județean: drumurile judeţene; terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de interes judeţean, cum sunt: biblioteci, muzee, spitale judeţene şi alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes public naţional sau local; staţiile de tratare a apei cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente acestora; ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice care nu sunt declarate de interes public naţional; alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional.

Bunurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.

Domeniul privat al județului este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea unității administrativ - teritoriale şi care nu fac parte din domeniul public. Regimul juridic al acestor bunuri este supus normelor de drept comun care reglementează proprietate privată.

Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.

Consiliul judeţean hotărăște ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes judeţean, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice. De asemenea, Consiliul judeţean poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

40 de Hotărâri ale Consiliului județean Sălaj din cele 165 adoptate pe parcursul anului 2018 s-au referit la gestionarea patrimoniului public și privat al județului.