Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Sălaj

 

Autoritatea teritorială de ordine publică (ATOP), este organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, pe lângă fiecare consiliu judeţean, în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.

Desemnarea nominală a autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de către consiliul judeţean pentru o perioadă de 4 ani. Autoritatea teritorială de ordine publică are următoarele atribuţii:
a) contribuie la elaborarea planului de activităţi şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă minimali, având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică;
b) sesizează şi propune măsuri de înlăturare a deficienţelor din activitatea de poliţie;
c) face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;
d) organizează consultări cu membrii comunităţilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii publice;
e) prezintă trimestrial informări în şedinţele Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliului judeţean, după caz, asupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii;
f) elaborează anual un raport asupra eficienţei activităţii unităţilor de poliţie, care se dă publicităţii.

 

COMPONENȚA ATOP SĂLAJ:

 • Csoka Tiberiu – consilier judeţean– președinte ATOP;
 • Dari Toma – consilier judeţean;
 • Chiş Filonaș – consilier judeţean;
 • Pop Gheorghe Ioan – consilier judeţean;
 • Gorgan Dorin – Ioan – consilier judeţean;
 • Demle Alin – consilier judeţean;
 • Vegh Alexandru - subprefectul judeţului Sălaj;
 • Terheș Nicolae – şeful Inspectoratului de Poliţie Sălaj;
 • Cigăran Vasile Adrian – şeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj;
 • Chichişan Miron Adrian – şeful Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj;
 • Pop Emeric - reprezentant al comunităţii ;
 • Filip Alexandra Lorena Maria – reprezentant al comunităţii;
 • Buduşan Adrian – reprezentant al comunităţii;
 • Groza Ioan – reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor.

 

COMISII DE LUCRU:

a) Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi petiţii:

 • Terheș Nicolae – şeful Inspectoratului de Poliţie Sălaj - preşedinte;
 • Csoka Tiberiu – consilier judeţean;
 • Chiş Filonaş – consilier judeţean;
 • Filip Alexandra Lorena Maria – reprezentant al comunităţii;
 • Chichişan Miron Adrian – şeful Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj.

b) Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali:

 • Vegh Alexandru – subprefectul judeţului Sălaj - preşedinte;
 • Pop Gheorghe Ioan –consilier judeţean;
 • Demle Alin – consilier judeţean;
 • Pop Emeric – reprezentant al comunităţii ;
 • Cigăran Vasile Adrian – şeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj.

c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului:

 • Groza Ioan - reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor - preşedinte;
 • Dari Toma – consilier judeţean;
 • Gorgan Dorin - Ioan – consilier judeţean;
 • Buduşan Adrian – reprezentant al comunităţii.

 

Rapoarte - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Sălaj