Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară

În condițiile prevăzute de OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Acestea se constituie în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. În acest context, Județul Sălaj- unitate - administrativă, prin Consiliul județean, are calitatea de membru fondator/asociat în cadrul unor Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) constituite la nivelul județului în ceea ce privește: