Hotărâri 2004

Arhivă hotărâri: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999


Hotărârile care nu pot fi accesate în integralitatea lor, conţin elemente de confidenţialitate potrivit art.157-158 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

 

Hotararea nr.1 din 29 ianuarie 2004 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avize si autorizatii in domeniul constructiilor, folosirea mijloacelor de reclama si publicitate si eliberarea copiilor heliografice de pe acte cadastrale sau alte planuri detinute de Consiliul Judetean

 

Hotararea nr.2 din 29 ianuarie 2004 privind alocarea sumei de 50 milioane lei din fondul de rezerva bugetara al Consiliului Judetean Salaj pe anul 2004 pentru cofinantarea unor actiuni de interes judetean

 

Hotararea nr.3 din 29 ianuarie 2004 privind aprobarea garantarii scrisorilor de garantie solicitate de catre S.C. Drumuri si Poduri Salaj S.A. pentru aprovizionarea cu produse petroliere de la S.N. Petrom S.A.-Sucursala Salaj si cu produse bituminoase de la Rafinaria Suplacu de Barcau

 

Hotararea nr.4 din 29 ianuarie 2004 privind acceptarea unei donatii

 

Hotararea nr.5 din 29 ianuarie 2004 privind acceptarea transmiterii unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al judetului Salaj, in administrarea Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.6 din 29 ianuarie 2004 privind accesarea Programului SAMTID de dezvoltare a infrastructurii in orasele mici si mijlocii

 

Hotararea nr.7 din 29 ianuarie 2004 privind modificarea si completarea Hotararii nr.5 di 4 martie 1994 a Consiliului Judetean Salaj privind stabilirea obiectivelor la care se impune organizarea pazei prin gardieni publici

 

Hotararea nr.8 din 29 ianuarie 2004 privind aprobarea efectuarii in anul 2004 a zilelor aferente concediilor de odihna neefectuate in anul 2003, de catre presedintele si vicepresedintii Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.9 din 29 ianuarie 2004 privind unele modificari in componenta Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Salaj

 

Hotararea nr.10 din 29 ianuarie 2004 privind eliberarea d-lui Pusok Andrei din calitatea de reprezentant al asiguratilor din judetul Salaj in adunarea reprezentantilor Casie Nationale a Asigurarilor de Sanatate si desemnarea unui alt reprezentant

 

Hotararea nr.11 din 29 ianuarie 2004 privind aprobarea numirii pe durata determinata a domnului Mic Valer, in functia de medic-director la Centrul Medico-Social Ileanda

 

Hotararea nr.12 din 29 ianuarie 2004 privind desemnarea domnului Costea Gheorghe - director la directia de urbanism, amenajarea si actiuni teritoriale, ca presedinte al Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii de utilitate publica a unei lucrari

 

Hotararea nr.13 din 29 ianuarie 2004 privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice a unei lucrari

 

Hotararea nr.14 din 29 ianuarie 2004 privind constituirea Comisiei de inventariere, stabilirea termenelor de predare-preluare si a modului de gestionare a arhivei care contine studdii de teren si documentatii pentru realizarea investitiilor de orice fel, a elementelor de infrastructura, de gospodarie comunala, precum si a lucrarilor de amenajare a teritoriului si urbanism

 

Hotararea nr.15 din 29 ianuarie 2004 privind desemnarea consilierilor judeteni care vor face parte din Comisia de examinare pentru concursul din data de 17.02.2004, organizat pentru ocuparea functiei de bibliotecar, gradul profesional I A - director la Biblioteca Judeteana "Ionita Scipione Badescu" Salaj

 

Hotararea nr.16 din 2 martie 2004 privind modificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean pe anul 2004

 

Hotararea nr.17 din 2 martie 2004 privind utilizarea fondului de rulment al Consiliului Judetean in anul 2004

 

Hotararea nr.18 din 2 martie 2004 privind stabilirea unor taxe pentru servicii prestate

 

Hotararea nr.19 din 2 martie 2004 privind atribuirea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu din domeniul privat al judetului Salaj pentru Centrul de Diagnostic Genetic al Asociatiei Prader Willi - Romania

 

Hotararea nr.20 din 2 martie 2004 privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 1985 m.p. din imobilul situat in mun. Zalau, P-ta 1 dec.1918 nr.11 si a terenului aferent in suprafata de 1929 m.p. aflate in domeniul public al judetului Salaj

 

Hotararea nr.21 din 2 martie 2004 privind procedura publicarii actelor in Monitorul Oficial al judetului, modalitatile de difuzare si satbilirea tarifelor pentru publicare

 

Hotararea nr.22 din 2 martie 2004 pentru aprobarea Strategiei Consiliului Judetean Salaj de accelerare a reformei in administratia publica

 

Hotararea nr.23 din 2 martie 2004 privind asocierea Consiliului Judetean Salaj cu Consiliul Judetean Maramures si Consiliul Judetean Satu Mare, in vederea realizarii proiectului "Drumul Nordului", in cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest

 

Hotararea nr.24 din 2 martie 2004 privind stabilirea costului anual pentru un copil si pentru o persoana majora care beneficiaza de protectie in conditiile art.19 din O.U.G. a Guvernului nr.26/1997, republicata

 

Hotararea nr.25 din 2 martie 2004 privind aprobarea baremelor de dotare cu echipament si cazarmament si duratele de utilizare, precum si normativele valorice de cheltuieli pentru copii, tineri si mame, conform art.2 din Legea nr.326/2003

 

Hotararea nr.26 din 2 martie 2004 privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean in Consiluil de Administratie al Spitalului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.27 din 2 martie 2004 privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean in Consiliul de Administratie al Centrului de Cercetari si Asistenta Medicala Simleu Silvaniei

 

Hotararea nr.28 din 2 martie 2004 privind majorarea bugetului propriu al Consiliului Judetean pe anul 2004 cu suma de 3.800 milioane lei si constituirea acesteia ca aport la majorarea capitalului social al S.C. Publiserv S.A. Zalau

 

Hotararea nr.29 din 27 aprilie 2004 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2003 al Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.30 din 27 aprilie 2004 privind alocarea sumei de 200.000 mii lei din fondul de rezerva bugetara al Consiliului Judetean pe trimestrul II 2004, pentru sustinerea materiala a elevilor cu diferite tipuri de dezabilitati proveniti din judetul nostru si scolarizati in cadrul unor unitati de invatamant special din municipiul CLuj-Napoca, cofinantarea unor actiuni de interes judetean si finantarea cheltuielilor necesare desfasurarii procesului electoral

 

Hotararea nr.31 din 27 aprilie 2004 privind repartizarea pe unitati teritoriale a sumei de 23.000 mil. lei alocate judetului nostru din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2004

 

Hotararea nr.32 din 27 aprilie 2004 privind utilizarea fondului de rulment al Consiliului Judetean pe anul 2004

 

Hotararea nr.33 din 27 aprilie 2004 privind suplimentarea bugetului propriu al Consiliului Judetean pe anul 2004

 

Hotararea nr.34 din 27 aprilie 2004 privind modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr.14/27.02.2003 privind transmiterea unor bunuri din domeniul public al judetului Salaj in administrarea Spitalului Judetean Salaj si suplimentarea bugetului propriu al Consiliului Judetean pe anul 2004

 

Hotararea nr.35 din 27 aprilie 2004 privind stabilirea unor tarife si majorarea taxelor si tarifelor in sume fixe stabilite de catre Consiliul Judetean Salaj pe anul 2005

 

Hotararea nr.36 din 27 aprilie 2004 privind inchirierea unor platforme betonate destinate pentru parcari

 

Hotararea nr.37 din 27 aprilie 2004 privind infiintarea in subordinea Directiei generale pentru Protectia Drepturiloa Copilului, a Serviciului de Prevenire a sarcinii nedorite, prin planificare familiala si educatie contraceptiva

 

Hotararea nr.38 din 27 aprilie 2004 privind asocierea Consiliului Judetean Salaj cu Consiliul Local al comunei Almasu, in vederea reabilitarii unor drumuri judetene aflate pe teritoriul acestei comune

 

Hotararea nr.39 din 27 mai 2004 privind utilizarea fondului de rulment al Consiliului Judetean in anul 2004, in suma de 270 milioane lei

 

Hotararea nr.40 din 27 mai 2004 privind transmiterea unor bunuri aflate in domeniul public al judetului Salaj in administrarea efectiva a Serviciului Judetean de Ambulanta Salaj

 

Hotararea nr.41 din 27 mai 2004 privind aprobarea inchirierii unui spatiu aflat in domeniul public al judetului si in administrarea efectiva a Serviciului Judetean de Ambulanta Simleu Silvaniei

 

Hotararea nr.42 din 27 mai 2004 privind completarea "Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean" al judetului Salaj, pentru anul 2004

 

Hotararea nr.43 din 27 mai 2004 privind modificarea anexei la Hotararea nr.24/20.03.2003 privind aprobarea Programului de Transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic interjudetean, intre doua judete limitrofe, pentru anul 2003-2004

 

Hotararea nr.44 din 27 mai 2004 privind infiintarea in subordinea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului, in cadrul Centrului de Servicii Comunitare Jibou, a unui Centru de zi

 

Hotararea nr.45 din 27 mai 2004 privind aprobarea completarii Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu al Consiliului Judetean Salaj, cu atributiile Compartimentului Redactarea, Editarea si Difuzarea Monitorului Oficial al Judetului din cadrul Directiei Juridica si Administratie Locala

 

Hotararea nr.46 din 27 mai 2004 privind detasarea cu data de 01.06.2004 a doamnei Pop Florica, avand functia de executie de bibliotecar, gradul profesional I A, in cadrul Bibliotecii Judetene "Ionita Scipione Badescu" Salaj, pentru indeplinirea temporara a atributiilor ce revin Bibliotecii Judetene "Ionita Scipione Badescu" Salaj

 

Hotararea nr.47 din 27 mai 2004 privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din impozitul pe venit, prin transferarea sumei de 11.900 milioane lei din trimestrul III, in trimestrul II 2004

 

Hotararea nr.48 din 27 mai 2004 privind alocarea sumei de 350.000 mii lei din fondul de rezerva bugetara a Consiliului Judetean pe trimestrul II 2004 pentru finantarea cheltuielilor necesare desfasurarii procesului electoral

 

Hotararea nr.49 din 27 mai 2004 privind incetarea inainte de termen a mandatului de consilier judetean a domnului Vaida Bela

 

Hotararea nr.50 din 27 mai 2004 privind asocierea Consiliului Judetean cu Consiliul Local Bobota in vederea executarii unor lucrari de reparatii pe drumurile judetene care strabat aceasta comuna

 

Hotararea nr.51 din 28 iunie 2004 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.52 din 28 iunie 2004 privind validarea mandatelor consilierilor Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.53 din 28 iunie 2004 privind constituirea Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.54 din 28 iunie 2004 privind alegerea presedintelui Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.55 din 28 iunie 2004 privind alegerea vicepresedintilor Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.56 din 28 iunie 2004 privind stabilirea numarului, denumirea si componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.57 din 27 iulie 2004 privind incetarea de drept a mandatelor unor consilieri judeteni

 

Hotararea nr.58 din 27 iulie 2004 privind validarea mandatelor unor consilieri judeteni

 

Hotararea nr.59 din 27 iulie 2004 privind unele modificari in componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean

 

Hotararea nr.60 din 27 iulie 2004 privind desemnarea persoanelor care vor face parte din Comitetul de organizare al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Salaj

 

Hotararea nr.61 din 27 iulie 2004 privind reactualizarea componentei Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism

 

Hotararea nr.62 din 27 iulie 2004 privind reorganizarea Comisiei Judetene Anti-saracie si Promovare a Incluziunii Sociale

 

Hotararea nr.63 din 27 iulie 2004 privind reorganizarea Comitetului Consultativ din cadrul Programului de Dezvoltare Rurala

 

Hotararea nr.64 din 25 august 2004 privind aprobarea "Programului pentru pregatirea si intretinerea drumurilor judetene si comunale aflete in administrarea Consiliului Judetean Salaj, pentru perioada de iarna 2004-2005"

 

Hotararea nr.65 din 25 august 2004 privind acceptarea unei donatii

 

Hotararea nr.66 din 25 august 2004 privind acceptarea unei donatii pentru Biblioteca Judeteana "Ionita Scipione Badescu" Salaj

 

Hotararea nr.67 din 25 august 2004 privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din impozitul pe venit prin transferarea sumei de 8.000 milioane lei din trimestrul IV, in trimestrul III 2004

 

Hotararea nr.68 din 25 august 2004 privind aprobarea virarii de credite intre capitole, pe trimestrul III, 2004

 

Hotararea nr.69 din 25 august 2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean pe anul 2004

 

Hotararea nr.70 din 25 august 2004 privind utilizarea fondului de rulment al Consiliului Judetean in anul 2004

 

Hotararea nr.71 din 25 august 2004 privind completarea si modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr.87 din 5 decembrie 2003 privind stabilirea criteriilor de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 15% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din cota de 17% a impozitului pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiului

 

Hotararea nr.72 din 25 august 2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Alimentarea cu apa potabila a localitatilor Zalau, Simleu Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei din sursa Gilau Cluj"

 

Hotararea nr.73 din 25 august 2004 pentru aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu al Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.74 din 25 august 2004 privind asocierea Consiliului Judetean Salaj cu Consiliul Local al Comunei Gilgau, in vederea executarii lucrarilor de reparatii pe drumul judetean DJ:109F - Fodora-Birsaul Mare

 

Hotararea nr.75 din 25 august 2004 privind infiintarea Casei de tip familial in localitatea Iaz, comuna Plopis, judetul Salaj, in subordinea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Salaj si modificarea organigramei in sensul cresterii efectivului de salariati

 

Hotararea nr.76 din 25 august 2004 privind modificarea Anexei nr.2b la Hotararea nr.92/22.12.2003 a Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.77 din 25 august 2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al judetului

 

Hotararea nr.78 din 25 august 2004 privind modificarea componentei Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Salaj

 

Hotararea nr.79 din 25 august 2004 privind desemnarea persoanelor care vor face parte din Adunarea generala a Actionarilor la S.C."Publiserv"S.A. Zalau

 

Hotararea nr.80 din 25 august 2004 privind desemnarea persoanelor care vor face parte din Adunarea generala a Actionarilor la S.C."Drumuri si Poduri Salaj"S.A. Zalau

 

Hotararea nr.81 din 25 august 2004 privind desemnarea unui numar de 6 consilieri judeteni pentru a face parte din Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Salaj

 

Hotararea nr.82 din 25 august 2004 privind sustinerea materiala si financiara a scolii profesionale "Mesesul" Zalau

 

Hotararea nr.83 din 16 septembrie 2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean si repartizarea pe unitati-teritoriale a influentelor alocate de la bugetul de stat, pe anul 2004

 

Hotararea nr.84 din 16 septembrie 2004 privind alocarea sumei de 400.000 mii lei din fondul de rezerva bugetara a Consiliului Judetean pe trim III 2004

 

Hotararea nr.85 din 16 septembrie 2004 privind utilizarea sumei de 150.000 mii lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean, in anul 2004

 

Hotararea nr.86 din 16 septembrie 2004 privind reorganizarea aparatului propriu al Consiliului Judetean Salaj prin modificarea nivelului de organizare si schimbarea denumirii Biroului Integrare Europeana si Programe in Directia Relatii Externe, Integrare Europeana si Managementul Proiectelor

 

Hotararea nr.87 din 16 septembrie 2004 privind asocierea Consiliului Judetean Salajcu Consiliul Local Benesat in vederea executarii unor lucrari de reparatii pe drumul judetean DJ 196 ce strabate aceasta comuna

 

Hotararea nr.88 din 16 septembrie 2004 privind validarea Autoritatii Teritoriala de Ordine Publica Salaj

 

Hotararea nr.89 din 28 octombrie 2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean si repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor alocate de la bugetul de stat, pe anul 2004

 

Hotararea nr.90 din 28 octombrie 2004 privind alocarea sumei de 1.000.000 mii lei din fondul de rezerva bugetara a Consiliului Judetean pe trimestrul IV 2004, pentru finantarea unor actiuni de interes judetean

 

Hotararea nr.91 din 28 octombrie 2004 privind asocierea Consiliului Judetean Salaj cu Consiliul Local al comunei Coseiu in vederea executarii unor lucrari de reparatii pe drumul judetean DJ110A: Guruslau-Coseiu-Archid, ce strabate aceasta comuna

 

Hotararea nr.92 din 28 octombrie 2004 privind asocierea Consiliului Judetean Salaj cu Consiliul Judetean Bihor, Consiliul Judetean Satu Mare, Consiliul Local al Orasului Simleu Silvaniei, Consiliul Local al Orasului Marghita, Consiliul Local al Orasului Tasnad si Consiliul Local al Comunei Beltiug, in vederea realizarii proiectului "Dezvoltarea turismului termal in statiunile Tasnad, Beltiug, Marghita si Simleu Silvaniei", in cadrul programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economica si Sociala - Proiecte Mari de Infrastructura Regionala

 

Hotararea nr.93 din 28 octombrie 2004 privind aprobarea programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean al judetului Salaj si a celui de trafic interjudetean intre doua judete limitrofe, pentru perioada 2005-2007

 

Hotararea nr.94 din 28 octombrie 2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al judetului in domeniul public al statului, privind abrogarea unor pozitii din sectiunea 1 a Anexei nr.1 la H.G. nr.966/2002 privind aqarea domeniului public al judetului Salaj, precum si al Municipiului Zalau, oraselor si comunelor din judetul Salaj

 

Hotararea nr.95 din 28 octombrie 2004 privind aprobarea pentru anul scolar 2004-2005 a numarului si structurii personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar special de stat, finantat de Consiliul Judetean Salaj

 

Hotararea nr.96 din 28 octombrie 2004 privind acordul consiliului judetean asupra noilor criterii institutionale pentru faza pilot a Programului de dezvoltare a infrastructurii in orasele mici si mijlocii

 

Hotararea nr.97 din 28 octombrie 2004 privind asocierea Consiliului Judetean Salaj cu Consiliul Judetean Cluj, in vederea realizarii proiectului "Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna-Virsolt", in cadrul programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economica si Sociala - Proiecte Mari de Infrastructura Regionala

 

Hotararea nr.98 din 28 octombrie 2004 privind trecerea unei parti dintr-un imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului

 

Hotararea nr.99 din 12 noiembrie 2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Salaj cu suma de 4.200 milioane lei, pe trimestrul IV 2004

 

Hotararea nr.100 din 12 noiembrie 2004 privind insusirea statutului, a actului constitutiv si participarea la capitalul social al S.C."Compania de Apa Somes" S.A.

 

Hotararea nr.101 din 26 noiembrie 2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliul judetean si repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor alocate de la bugetul de stat, pe anul 2004

 

Hotararea nr.102 din 26 noiembrie 2004 privind completarea si modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr.71 din 25 august 2004 privind stabilirea criteriilor de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 15% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din cota de 17% a impozitului pe venit aflata la dispozitia Consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiului

 

Hotararea nr.103 din 26 noiembrie 2004 privind asocierea Consiliului Judetean Salaj cu Consiliul Judetean Maramures, Consiliul Judetean Satu Mare si Consiliul Local al orasului Cehu Silvaniei, in vederea realizarii proiectului "Reabilitarea Drumul Nordului", in cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economica si Sociala - Proiecte Mari de Infrastructura Regionala

 

Hotararea nr.104 din 26 noiembrie 2004 privind constatarea demisiei domnului Nosa Iuliu din functia de vicepresedinte a Consiliului judetean si alegerea in aceasta functie a domnului Abrudan Ioan

 

Hotararea nr.105 din 6 decembrie 2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului judetean si repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor alocate de la bugetul de stat, pe anul 2004

 

Hotararea nr.106 din 6 decembrie 2004 la proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 195 mil. lei din fondul de rezerva bugetara a Consiliului judetean pe trim. IV. 2004, pentru finantarea unor actiuni de interes judetean

 

Hotararea nr.107 din 6 decembrie 2004 privind aprobarea protocolului de parteneriat incheiat intre Asociatia Culturala Banffy si Consiliul Judetean Salaj in scopul realizarii proiectului Centrul microregional de mestesuguri si traditii interetnice Valea Barcaului

 

Hotararea nr.108 din 21 decembrie 2004 prin care se ia act de incetare, a mandatului de consilier judetean

 

Hotararea nr.109 din 21 decembrie 2004 privind validarea mandatului de consilier judetean

 

Hotararea nr.110 din 21 decembrie 2004 privind unele modificari in componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului judetean

 

Hotararea nr.111 din 21 decembrie 2004 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetean si al institutiilor si serviciilor publice subordonate si repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor alocate de la bugetul de stat si a cotei de 17% din impozitul pe venit pe anul 2005

 

Hotararea nr.112 din 21 decembrie 2004 privind alocarea sumei de 480 milioane lei din fondul de rezerva bugetara a Consiliului judetean pe trimestrul IV. 2004, pentru finantarea unor actiuni de interes judetean

 

Hotararea nr.113 din 21 decembrie 2004 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului judetean pe anul 2004

 

Hotararea nr.114 din 21 decembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.115 din 21 decembrie 2004 privind aprobarea reorganizarii aparatului propriu al Consiliului Judetean Salaj prin restructurarea unor compartimente din structura organizatorica a acestuia si preluarea activitatilor Directiei pentru Administrarea Domeniului Public, Privat si Dezvoltare Rurala de catre Directia Tehnica, infiintata si organizata in cadrul aparatului propriu in urma incetarii activitatii acesteia, precum si aprobarea pe anul 2005 a numarului de posturi, organigramei si statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.116 din 21 decembrie 2004 privind infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Salaj

 

Hotararea nr.117 din 21 decembrie 2004 privind aprobarea cu data de 01.01.2005 a infiintarii, organizarii si functionarii Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Salaj

 

Hotararea nr.118 din 21 decembrie 2004 privind aprobarea cu data de 01.01.2005 a infiintarii, organizarii si functionarii Ansamblului Folcloric "Mesesul" Zalau, ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Salaj, aprobarea pe anul 2005 a numarului de posturi, organigramei, statului de functii precum si Regulamentul de organizare si functionare pentru Ansamblul Folcloric "Mesesul" Zalau

 

Hotararea nr.119 din 21 decembrie 2004 privind aprobarea pe anul 2005 a numarului de posturi, organigramelor si statelor de functii a unor servicii si institutii publice din subordinea Consiliului Judetean Salaj

 

Hotararea nr.120 din 21 decembrie 2004 privind reorganizarea unor institutii de protectie a copilului, in Complexe de servicii comunitare

 

Hotararea nr.121 din 21 decembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de functionare al Comisiei pentru protectia copilului Salaj

 

Hotararea nr.122 din 21 decembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de expertiza a persoanelor cu handicap pentru adulti Salaj

 

Hotararea nr.123 din 21 decembrie 2004 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean nr.21/2004 privind procedura publicarii actelor in Monitorul Oficial al Judetului, modalitatea de difuzare si stabilirea tarifelor pentru publicare

 

Hotararea nr.124 din 21 decembrie 2004 privind asocierea Consiliului Judetean Salaj cu municipiul Zalau, orasul Simleu Silvaniei, comunele: Somes-Odorhei, Criseni, Hereclean, Virsolt, Pericei, Mesesenii de Jos, Crasna si S.C. Amarad S.A. in vederean constituirii S.C. Energo-Gaz Salaj S.A.

 

Hotararea nr.125 din 21 decembrie 2004 privind desemnarea unui consilier judetean, ca membru al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Salaj

 

Hotararea nr.126 din 21 decembrie 2004 privind desemnarea unui reprezentant care sa faca parte din Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Drumuri si Poduri Salaj S.A.

 

Hotararea nr.127 din 21 decembrie 2004 privind desemnarea unui reprezentant care sa faca parte din Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Publiserv S.A. Zalau

 

Hotararea nr.128 din 21 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protectia copilului Salaj