Hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj

Arhivă hotărâri: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999

Registru de evidență a hotărârilor Consiliului Județean Sălaj adoptate în anul 2022

Hotărârile care nu pot fi accesate în integralitatea lor, conţin elemente de confidenţialitate potrivit art.157-158 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

 

Hotărârea nr. 57 din 17 mai 2022 privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative”

 

Hotărârea nr. 56 din 17 mai 2022 privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități non-profit de interes județean pentru cultură”

 

Hotărârea nr. 55 din 17 mai 2022 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022

 

Hotărârea nr. 54 din 17 mai 2022 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108R: DN 1F - Treznea - Agrij, km 0+000 - 12+137” – faza DALI

 

Hotărârea nr. 53 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Județean de Urgență Zalău de servicii juridice de consultanță, asistenţă şi reprezentare în instanță

 

Hotărârea nr. 52 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea Programului de finanțare ”Protecția monumentelor istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”

 

Hotărârea nr. 51 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului Județean de Istorie și Artă - Zalău

 

Hotărârea nr. 50 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 49 din 29 aprilie 2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

Hotărârea nr. 48 din 29 aprilie 2022 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022

 

Hotărârea nr. 47 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe trimestrul I 2022

 

Hotărârea nr. 46 din 08 aprilie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud. Sălaj” spre finanțare în cadrul PNRR

 

Hotărârea nr. 45 din 30 martie 2022 privind privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în vederea finanțării prin Compania Națională de Investiții a obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Secție de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Zalău”

 

Hotărârea nr. 44 din 30 martie 2022 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul judeţului, pentru anul 2022

 

Hotărârea nr. 43 din 30 martie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj, actualizat

 

Hotărârea nr. 42 din 30 martie 2022 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali pentru obiectivul de investiţie ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău”

 

Hotărârea nr. 41 din 30 martie 2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 40 din 30 martie 2022 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj

 

Hotărârea nr. 39 din 30 martie 2022 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 38 din 30 martie 2022 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și unele unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj pentru organizarea şi coordonarea activităţilor de înregistrare a circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene, aflate în patrimoniul județului, pe anul 2022

 

Hotărârea nr. 37 din 30 martie 2022 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj, în domeniul public al Orașului Cehu Silvaniei și în administrarea Consiliului Local al Orașului Cehu Silvaniei

 

Hotărârea nr. 36 din 30 martie 2022 privind retragerea dreptului de administrare conferit Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, asupra unui imobil situat în orașul Cehu- Silvaniei, str. Gh. Pop de Băsești nr. 4, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 35 din 30 martie 2022 pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 185 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău Magyarul itt...

 

Hotărârea nr. 34 din 30 martie 2022 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022

 

Hotărârea nr. 33 din 30 martie 2022 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D Valcău - Fizeș - Sâg, între km 10+800 ÷ km 14+870”

 

Hotărârea nr. 32 din 30 martie 2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

 

Hotărârea nr. 31 din 30 martie 2022 privind modificarea numărului burselor de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar special, pe anul 2022

 

Hotărârea nr. 30 din 30 martie 2022 privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2021

 

Hotărârea nr. 29 din 25 martie 2022 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 28 din 07 martie 2022 privind aprobarea aprobarea prețului de achiziționare al unui imobil compus din construcție și teren situat în municipiul Zalău

 

Hotărârea nr. 27 din 03 martie 2022 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud. Sălaj”

 

Hotărârea nr. 26 din 28 februarie 2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru cultură

 

Hotărârea nr. 25 din 28 februarie 2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative

 

Hotărârea nr. 24 din 28 februarie 2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj şi Școala Gimnazială nr. 1 Panic pentru inițierea unui program de dezvoltare a rețelei de parcuri industriale în Județul Sălaj

 

Hotărârea nr. 23 din 28 februarie 2022 privind achiziționarea unui imobil compus din construcție și teren situat în municipiul Zalău

 

Hotărârea nr. 22 din 23 februarie 2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

Hotărârea nr. 21 din 23 februarie 2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor economici ai planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare şi a cofinanţării investiţiilor în ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

 

Hotărârea nr. 20 din 23 februarie 2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 132 din 28 octombrie 2019 privind darea în administrarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranţa” Zalău, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 19 din 23 februarie 2022 privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Kossuth nr.71, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 18 din 23 februarie 2022 privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a unor spații din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

Hotărârea nr. 17 din 23 februarie 2022 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022

 

Hotărârea nr. 16 din 23 februarie 2022 privind aprobarea modificării repartizării sumelor alocate obiectivelor de investiţii finanțate din împrumutul contractat în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 127 din 27.08.2021

 

Hotărârea nr. 15 din 23 februarie 2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2022, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale

 

Hotărârea nr. 14 din 23 februarie 2022 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean

 

Hotărârea nr. 13 din 23 februarie 2022 privind completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 12 din 28 ianuarie 2022 privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Mirșid şi administrarea Consiliului Local al Comunei Mirșid, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

Hotărârea nr. 11 din 28 ianuarie 2022 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special de stat care vor funcţiona în judeţul Sălaj în anul şcolar 2022-2023

 

Hotărârea nr. 10 din 28 ianuarie 2022 privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj

 

Hotărârea nr. 9 din 28 ianuarie 2022 privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2021 stabilite prin Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-2022

 

Hotărârea nr. 8 din 28 ianuarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

Hotărârea nr. 7 din 28 ianuarie 2022 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022, şi estimări pentru anii 2023 - 2025

 

Hotărârea nr. 6 din 28 ianuarie 2022 privind constituirea fondului la dispoziţia consiliului judeţean din cota de 6% din impozitul pe venit, repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2022

 

Hotărârea nr. 5 din 28 ianuarie 2022 privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea secţiunii de funcționare și dezvoltare în anul 2022

 

Hotărârea nr. 4 din 28 ianuarie 2022 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar special, pe anul 2022

 

Hotărârea nr. 3 din 28 ianuarie 2022 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”

 

Hotărârea nr. 2 din 28 ianuarie 2022 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și modernizare DJ 110B: DN 1H – Șimleu Șilvaniei – Ilișua – Lompirt – DN 1F – Șărmășag – Derșida – Bobota – Zalnoc – Camăr (DJ 108P), km 2+609 ÷ 41+658”

 

Hotărârea nr. 1 din 28 ianuarie 2022 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dobrai Ferenc Cristian