Achiziții directe

Materialele sunt publicate pe http://e-licitatie.ro

Denumire procedură Stare
"Achizitionare Servicii de mentenanță pentru: Instalație transport persoane pe plan înclinat la Castrul Roman Buciumi și Platformă de transport persoane la sediul Consiliului Județean Sălaj" În desfășurare
Data postare: 26.11.2021
Anunț publicitar  
"Achiziționare produse de papetărie, birotică, tonere" În desfășurare
Data postare: 26.11.2021
Anunț publicitar  
"Achizitionare panouri separatoare" În desfășurare
Data postare: 26.11.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Achiziționare genți/mape documente pentru CMJ" În desfășurare
Data postare: 26.11.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Furnizarea serviciilor de internet și transmisii de date" În desfășurare
Data postare: 25.11.2021
Anunț publicitar  
"Achizitionare semnături electronice" În desfășurare
Data postare: 23.11.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
"Achizitionare mobilier" În desfășurare
Data postare: 17.11.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
"Servicii de revizie, curățare și igienizare aparate de aer condiționat" În desfășurare
Data postare: 17.11.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Achiziționare cartușe noi pentru imprimante - ISU Sălaj" În desfășurare
Data postare: 15.11.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Achiziționarea a 10 stingătoare P6 și a 8 furtune pentru hidranți interiori" În desfășurare
Data postare: 04.11.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Achizitionare apă îmbuteliată pentru dozatoare de apă" În desfășurare
Data postare: 02.11.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Achiziționare Microsoft Office 2019" Atribuit 17.11.2021
Data postare: 01.11.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. VERASYS INTERNATIONAL S.R.L. - 20.920,00 lei fara TVA  
"Achiziționare materiale promoționale protecție civilă (calendare, pliante, îndrumătoare etc)" Atribuit 16.11.2021
Data postare: 26.10.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC TEHNO PRINT SRL - 11.680.67 lei fara TVA/buc.  
"Servicii pentru certificarea Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 în cadrul Consiliului Judeţean Sălaj" În desfășurare
Data postare: 26.10.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Clarificare nr. 1  
"Serviciul de adăpostire a animalelor aflate în pericol, ce fac obiectul unui ordin de plasare în adăpost" Anulat 05.11.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă adminisibilă
Data postare: 18.10.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
"Servicii de asigurări auto" Atribuit 01.11.2021
Data postare: 18.10.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Caiet de sarcini și Anexa 1  
Clarificare nr. 2  
Carti de identitate autovehicule  
Câștigător S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. - 48.003,25 lei fara TVA  
"Servicii de "Evaluare a terenurilor identificate ca locație pentru construire Parc Industrial în județul Sălaj"" Atribuit 10.11.2021
Data postare: 12.10.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Clarificare nr. 1  
Formular nr 10B - Formular de oferta  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Câștigător SC EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII SRL - 8.800,00 lei fără TVA  
"Servicii de mentenanţă bariere parcare din spatele imobilului situat în municipiul Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 12" Atribuit 21.10.2021
Data postare: 07.10.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător S.C. ELECTROCONECT S.R.L. - 4.000,00 lei fără TVA  
"Servicii de elaborare documentație tehnică: Expertiză tehnică, Audit energetic, D.A.L.I. pentru "Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii Consiliului Județean Sălaj, situată în Zalău, str. Kosuth, nr. 71"" Anulat 19.10.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 05.10.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
"Servicii de elaborare documentație tehnică faza DALI, Expertiză tehnică și Studii de teren pentru investiția „Reabilitare și modernizare DJ 110: Carastelec – DJ 108F (Halta Giurtelecu), km 16+475 – 22+622”" În desfășurare
Data postare: 30.09.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
"Servicii de asigurări auto”" Anulat 12.10.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 30.09.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
"Servicii de cadastru şi topografie la unele imobile aflate în patrimoniul Județului Sălaj" Atribuit 21.10.2021
Data postare: 24.09.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Câștigător S.C. FORM S.R.L. - 15.126 lei fără TVA  
"Furnizare și montare cazane la clădirea Meseș" Atribuit 14.10.2021
Data postare: 24.09.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Câștigător S.C. ABCONY SERV S.R.L. - 39.480,00 lei fără TVA  
"Achizitionare apă îmbuteliată pentru dozatoare de apă" Anulat 25.10.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă admisibilă
Data postare: 23.09.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
"Achizitionare materiale promotionale agende și calendare" Atribuit 22.10.2021
Data postare: 21.09.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător S.C. TEHNO-PRINT S.R.L. - 4600,50 lei fără TVA  
"Achiziționare produse de curăţenie" Atribuit 19.10.2021
Data postare: 17.09.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. GYM INVEST S.R.L. - 27.970,51 lei fără TVA  
"Achiziționarea de materiale de protecție COVID 19 ( măști de protecție , gel dezinfectant pentru mâini , soluții dezinfectante pentru suprafețe)" Atribuit 28.10.2021
Data postare: 17.09.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Câștigător SC RIK SRL - 54.035,00 lei fără TVA.  
"Serviciul de adăpostire a animalelor aflate în pericol, ce fac obiectul unui ordin de plasare în adăpost" Anulat 29.09.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 16.09.2021
Invitație de participare  
"Servicii de legare și copertare dosare" Atribuit 13.10.2021
Data postare: 15.09.2021
Invitație de participare  
Câștigător SC ATLAS TOUR SRL - 16,80 lei fără TVA/dosar legat și copertat  
"Achiziționare și automatizare porți acces la unele imobile aflate în patrimoniul Județului Sălaj" Atribuit 26.10.2021
Data postare: 10.09.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Câștigător S.C. INTELMEC S.R.L. - 66.501,76 lei fără TVA.  
"Servicii de verificare faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţie “Refacere DJ 108S km 20+740-20+810 în satul Zalha" Atribuit 28.09.2021
Data postare: 10.09.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC PRO SZAB CONSULTING SRL - 4.200,00 lei fără TVA  
"Servicii de asigurări auto" Anulat 24.09.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 10.09.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
"Servicii de cadastru şi topografie la unele imobile aflate în patrimoniul Județului Sălaj" Anulat 21.09.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 09.09.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
"Achiziţionare detectoare gaz portabile" Atribuit 06.09.2021
Data postare: 19.08.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC PMC MARINE SAFETY SRL - 29.400 lei fără TVA  
"Servicii de revizie, autorizare, întreţinere şi reparaţii la unele centrale termice aflate în proprietatea Judeţului Sălaj" Atribuit 14.09.2021
Data postare: 13.08.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr.1  
Câștigător S.C. ABCONY SERV S.R.L. - 15.780,00 lei fără TVA  
"Servicii de cadastru şi topografie la unele imobile aflate în patrimoniul Județului Sălaj" Anulat 26.08.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 13.08.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Clarificare nr.1  
"Servicii de verificare – faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţie “Refacere DJ 108S km 20+740-20+810 în satul Zalha Anulat 25.08.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 12.08.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Achiziționare produse de papetărie, birotică și tonere"
LOT.1 "Achiziționare produse de papetărie, birotică" pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" al județului Sălaj.
LOT.2 "Achiziționare produse de papetărie, birotică și cartușe toner" pentru Centrul Militar Județean Sălaj
În desfășurare
Data postare: 06.08.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Achiziționare cartușe imprimante și tonere - CMJ" Atribuit in 09.09.2021
Data postare: 06.08.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formular 10A  
Câștigător Real Invest Com S.R.L. - 8609 lei fără TVA  
"Achiziționare stingătoare (P50-2 buc si P6-10 buc.)" În desfășurare
Data postare: 03.08.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
"Servicii de verificare stingătoare și hidranți" Atribuit 18.08.2021
Data postare: 28.07.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător S.C. MATRA IMPEX PROD COM S.R.L. - 792,49 lei fără TVA  
"Servicii de legare și copertare dosare" Anulat 11.08.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă admisibilă
Data postare: 27.07.2021
Invitatie de participare  
Anunț publicitar  
"Serviciul de adăpostire a animalelor aflate în pericol, ce fac obiectul unui ordin de plasare în adăpost" Anulat 10.08.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 22.07.2021
Invitatie de participare  
Anunț publicitar  
„Achizitionare aparate climatizare” În desfășurare
Data postare: 20.07.2021
Anunt publicitar  
Invitație de participare  
„Amenajare teren aferent sediului Consiliului Județean Sălaj” Atribuit 26.07.2021
Data postare: 19.07.2021
Anunt publicitar  
Invitație de participare  
Formulare  
Câștigător S.C. CSEKE STYLE GARDEN S.R.L. - 69.570,00 lei fără TVA  
"Servicii de verificare stingătoare și hidranți" Anulat 23.07.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 13.07.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Amenajare teren aferent sediului Consiliului Județean Sălaj" Anulat 15.07.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă admisibilă
Data postare: 09.07.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Servicii de elaborare Expertiză tehnică și Studiu Geotehnic pentru investiția ”Sediu administrativ Consiliul Județean Sălaj” Atribuit 12.08.2021
Data postare: 06.07.2021
Anunt publicitar  
Invitație de participare  
Formulare  
Câștigător Asocierea EXPERT PROIECT S.R.L. și POPP & ASOCIAȚII S.R.L. - 41.998,00lei fără TVA  
"Achiziționare produse de curățenie: LOT.1 “Achiziționare produse de curățenie” pentru CMJ Sălaj; LOT.2 “Achiziționare produse de curățenie” pentru ISU Sălaj." Atribuit 11.08.2021
Data postare: 06.07.2021
Anunt publicitar  
Invitație de participare  
Câștigător S.C. GYM INVEST S.R.L. - LOT.1 - 1.571,90 lei fără TVA; LOT.2 - 1.651,00 lei fără TVA  
"Service reparații la rețeaua interna de date, calculatoare si imprimante" În desfășurare
Data postare: 02.07.2021
Anunt publicitar  
"Amenajare teren aferent sediului Consiliului Județean Sălaj" Anulat 07.07.2021- Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 02.07.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Achiziționare produse de papetărie, birotică și cartușe toner
LOT.1 ”Achiziționare produse de papetărie, birotică” pentru Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Porolissum” al județului Sălaj
LOT.2 ”Achiziționare produse de papetărie, birotică și cartușe toner” pentru Centrul Militar Județean Sălaj"
Anulat 19.07.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă admisibilă
Data postare: 30.06.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Achiziționare peridoc barcă pneumatică" Atribuit 22.07.2021
Data postare: 30.06.2021
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. AUTOCAR TAZNA ZARIADENIA S.R.L. - 4200 lei fără TVA  
"Achiziționare cartușe imprimante și tonere - CMJ" Anulat 06.07.2021- Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 30.06.2021
Anunt publicitar  
"Achiziţionare agregat de descarcerare" Atribuit 07.07.2021
Data postare: 24.06.2021
Invitatie de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător S.C. MAGIC VIEW S.R.L. - 94.960 lei fără TVA  
"Studiu de oportunitate pentru construire Parc Industrial în județul Sălaj" Atribuit 21.07.2021
Data postare: 16.06.2021
Invitatie de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Câștigător S.C. EDG CONSULT S.R.L. - 110.000 lei fără TVA  
"Înlocuire sistem alimentare energie electrică la imobilul aflat în proprietatea Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj str. Avram Iancu, Nr. 29, Zalău" Atribuit 02.08.2021
Data postare: 16.06.2021
Invitatie de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Câștigător S.C. AVRIL S.R.L. - 396.490,48 lei fără TVA  
"Serviciul de adăpostire a animalelor aflate în pericol, ce fac obiectul unui ordin de plasare în adăpost" Anulat 28.06.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 15.06.2021
Invitatie de participare  
Anunț publicitar  
"Servicii de verificare stingătoare și hidranți - CMJ" Atribuit 23.06.2021
Data postare: 09.06.2021
Invitatie de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. GALVERD STING S.R.L - 304,12 lei la care se adaugă TVA  
"Achiziționare produse de curățenie" Anulată 16.06.2021 - Nu a fost depusa nici o oferta admisibila
Data postare: 07.06.2021
Invitatie de participare  
Anunț publicitar  
"Servicii de vulcanizare” Anulat 17.06.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 04.06.2021
Invitatie de participare  
Anunț publicitar  
"Achizitionare peridoc barcă pneumatică" Anulat 17.06.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 03.06.2021
Invitatie de participare  
Clauze contractuale  
Anunț publicitar  
Formular 10A  
"Service reparații la rețeaua internă de date, calculatoare și imprimante" Anulată 22.06.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă admisibilă
Data postare: 03.06.2021
Anunț publicitar  
Clarificare nr.1  
Achiziționare produse de papetărie, birotică și cartușe toner
LOT.1 ”Achiziționare produse de papetărie, birotică” pentru Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Porolissum” al județului Sălaj
LOT.2 ”Achiziționare produse de papetărie, birotică și cartușe toner” pentru Centrul Militar Județean Sălaj"
Anulată 15.06.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă admisibilă
Data postare: 02.06.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Servicii spălări auto" Anulat 15.06.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 31.05.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Achiziţionare agregat de descarcerare" Anulat 14.06.2021 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 31.05.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Achiziţionare dozatoare, apă îmbuteliată pentru dozatoare de apă -CMJ" Anulată din 11.06.2021 - Nu au fost depuse oferte
Data postare: 31.05.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
"Servicii tipărire și livrare bilete de acces la obiectivele de patrimoniu Castrul Roman Porolissum și Castrul Roman Buciumi" În desfășurare
Data postare: 25.05.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Bilete Porolissum bun tipar  
Clarificare nr. 3  
"Servicii de elaborare documentație tehnică: expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru investiția „Reabilitare și modernizare DJ 108A: Prodănești - Jibou(intersecție cu DN 1H), km 57+763 – 58+872”" Atribuit 18.06.2021
Data postare: 24.05.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Câștigător S.C.NORDIC VISION S.R.L. - 20.000 lei fără TVA  
"Furnizare cartușe noi pentru imprimante" Atribuit 09.06.2021
Data postare: 17.05.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clauze contractuale  
Caiet de sarcini  
Formulare  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. VIC INSERO S.R.L - 38.291,40 lei fără TVA  
"Reîncărcare cartuşe cu toner pentru imprimante" Atribuit 03.06.2021
Data postare: 17.05.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clauze contractuale  
Caiet de sarcini  
Formulare  
Câștigător S.C. NORD COMPUTER S.R.L - 3.501,02 lei fără TVA  
"Elaborare expertiză tehnică ”Extindere pe verticală corp C4 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” Zalău”" Anulată - Nu a fost depusă nici o ofertă admisibilă
Data postare: 13.05.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
"Servicii de curăţenie în sediul Consiliul Judeţean Sălaj" În desfășurare
Data postare: 09.04.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
"Elaborare expertiză tehnică ”Extindere pe verticală corp C4 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău" Anulat 12.04.2021 - Nu a fost depusa nici o oferta
Data postare: 30.03.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Clarificare nr. 1  
Extras CF  
"Servici de mentenanţă pentru sisteme de securitate: centrale de alarmare avertizare şi incendiu şi sisteme de televiziune cu circuit inchis la sediul Consiliului Judeţean Sălaj P ţa 1 Decembrie 1918 nr.11. şi Castrul Roman Porolissum situat în loc. Moigrad, jud. Sălaj" Atribuit 07.04.2021
Data postare: 23.03.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. ELECTROCONECT S.R.L - 11.988 lei fără TVA  
"Servici de mentenanţă pentru centrala telefonică digitală Panasonic, sistem de Master Digital, terminale digitale, reţea internă de telefonie, soft gestionare trafic telefonie şi sistem de acces auto sediu Consiliu Judeţean Sălaj" Atribuit 07.04.2021
Data postare: 23.03.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător S.C. ELECTROCONECT S.R.L - 12.598 lei fără TVA  
"Service copiatoare și faxuri din dotarea Consiliului Județean Sălaj" În desfășurare
Data postare: 17.03.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Servicii de informare și publicitate pentru proiectul „Dotarea spitalelor din județul Sălaj cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”" Atribuit 02.04.2021
Data postare: 03.03.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clauze contractuale  
Formulare  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Câștigător INTERMEDIA SERVICES TOP SRL - 9.220 lei fără TVA  
"Achiziționare servicii de audit pentru proiectul „Dotarea spitalelor din județul Sălaj cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”" Atribuit 21.04.2021
Data postare: 02.03.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Clarificare nr. 1  
Câștigător SC KLASS ENTERPRISE SRL - 1.850,00 lei fără TVA  
"Servicii de elaborare documentație tehnică: expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru investiția „Reabilitare și modernizare DJ 108A între km 57+763 – 58+872, Prodănești - Jibou (DN 1H)”" Anulată din 25.02.2021 - Nu au fost depuse oferte
Data postare: 15.02.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Achiziţionarea unei polițe de asigurare obligatorie RCA și a poliței de asigurare CASCO pentru autoturismul Dacia Logan - CMJ" Atribuit 16.02.2021
Data postare: 09.02.2021
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Achiziţionarea a 8 buc. polițe de asigurare RCA" - ISU" Atribuit 12.01.2021
Data postare: 30.12.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Câștigător P.F.A. CODRIANU COSTEL AGENT ASIGURARI - 1.642,97 lei fără TVA  
"Achiziționare obiecte promoționale agende și calendare" Atribuit 19.01.2021
Data postare: 29.12.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC MEDIADIFF PRODUCT SRL - 4.545,00 LEI fără TVA  
"Achiziționare anvelope iarnă – 4 buc" Atribuit 15.01.2021
Data postare: 29.12.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător S.C. IKARUS TRANS S.R.L. - 516 lei fără TVA.  
"Achiziţionarea a trei polițe de asigurare CASCO şi RCA pentru autoturismele Dacia Duster 2 buc. și Skoda Octavia 1 buc." pentru CJS În desfășurare
Data postare: 16.12.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Servicii de elaborare documentație tehnică: expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru investiția „Reabilitare și modernizare DJ 108A între km 57+763 –58+872, Prodănești - Jibou (DN 1H)”" Anulat 11.01.2021
Data postare: 14.12.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
”Achiziţionarea abonamentelor la publicatii pe anul 2021” În desfășurare
Data postare: 10.12.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Anexa 1  
”Servicii de asistență și suport pentru componentele hardware și software din cadrul sistemului informatic de management de documente cu modulele aferente (registratură electronică, mapa juristului, petiții, urbanism, achiziții, urmărirea contractelor, platforma comunicațională) Atribuit 30.12.2020
Data postare: 10.12.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC SOBIS SOLUTIONS SRL - 4.500 lei / luna fără TVA  
”Achiziționarea unui Laptop , 3 bucăți tablet PC cu husă și folie de protecție” astfel:
LOT 1, 7.647,06 lei fără TVA Laptop performant cu sistem de operare pachet Office
LOT 2, 4.705,88 lei fără TVA 3 bucăți tablet PC cu husă și folie de protecție
Atribuit 30.12.2020
Data postare: 07.12.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător SC ALIVE DEALS SOLUTIONS SRL - LOT 1: 7.598 lei fără TVA; LOT 2: 4.398 lei fără TVA.  
"Servicii de examinare medicală periodică" Atribuit 29.12.2020
Data postare: 07.12.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SPITALUL JUDETEN DE URGENTA ZALAU  
"Servicii de securitate şi sănătate în muncă” și “Servicii de prevenire şi stingere a incendiilor" Atribuit 30.12.2020
Data postare: 27.11.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC HWG CONSULTING - 17.245,92 lei fără TVA  
"Furnizarea de “Produse personalizate (coli cu antet, plicuri personalizate)''" Atribuit 24.12.2020
Data postare: 24.11.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC TEHNO-PRINT SRL - 9.640,00 lei fără TVA  
"Materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar, papetărie, birotică, cartușe toner" Atribuit 24.12.2020
Data postare: 24.11.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător SC MAGIC COMPUTER SERVICE - 72.960,45 lei fără TVA  
"Achiziţionarea a trei polițe de asigurare CASCO şi RCA pentru autoturismele Dacia Duster 1 buc. și Skoda Octavia 2 buc. proprietate a Consiliului Judeţean Sălaj" Atribuit 17.11.2020
Data postare: 30.10.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL - 7.719,14 lei fără TVA  
"Achiziţionarea unei polițe de asigurare obligatorie RCA și a poliței de asigurare CASCO pentru autoturismul Dacia Duster -CMJ" Atribuit 19.11.2020
Data postare: 30.10.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL - 1.552,26 lei fără TVA  
"Reparații acoperiș la sediul Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 16.11.2020
Data postare: 30.10.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. ALPINBIST BOLOG S.R.L. - 28.004,85 lei fără TVA  
"Achiziționare materiale promoționale protecție civilă (calendare, pliante, îndrumătoare etc)" Atribuit 29.10.2020
Data postare: 08.10.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător GRAFICA PRINT & PACK SRL - 7.570,00 lei fără TVA  
"Furnizare cartușe noi pentru imprimante" pentru ISU Sălaj" Atribuit 05.11.2020
Data postare: 08.10.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC DINALUCRI SRL - 3.322,53 lei fără TVA  
"Achiziționarea de mijloace fixe pentru echipa de management în cadrul proiectului ”Planificare strategică și financiară în județul Sălaj” " Atribuit 11.11.2020
Data postare: 07.10.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Câștigător SC CIRCUIT DOCTOR SRL - 10.220,00 lei fără TVA  
"Achiziţionarea unei polițe de asigurare CASCO pentru autoturismul Skoda Octavia proprietate a Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 27.10.2020
Data postare: 01.10.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător PFA CODRIANU COSTEL AGENT ASIGURARI - 2.018,40 LEI fără TVA  
"Achiziționare anvelope de vară - 4 buc." Atribuit 16.10.2020
Data postare: 01.10.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC BRANDO COM SRL - 462,18 LEI/bucata fără TVA  
"Service pentru sistemul de bariere automate acces auto spate sediu Consiliul Judeţean Sălaj" Atribuit 16.10.2020
Data postare: 28.09.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC ELECTROCONECT SRL - 18,75 lei fara TVA/oră intervenție  
"Achiziționare apă îmbuteliată pentru dozatoare de apă" Atribuit 14.10.2020
Data postare: 28.09.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Câștigător SC CUMPANA 1993 SRL - 8,46 lei fără TVA/bidon 19 litri apă  
"Achiziţionarea unei polițe de asigurare CASCO şi a unei polițe de asigurare RCA, pentru autoturismul Volkswagen Passat proprietate a Consiliului Judeţean Sălaj" Atribuit 09.10.2020
Data postare: 28.09.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător CODRIANU COSTEL AGENT ASIGURARI - 1.840,00 lei fără TVA  
"Furnizare produse de curăţenie" Atribuit 13.10.2020
Data postare: 23.09.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC GYM INVEST SRL - 26.660,03 lei fără TVA  
"Achiziţionarea unei polițe de asigurare obligatorie RCA – pentru STPS" Atribuit 05.10.2020
Data postare: 21.09.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător PFA CODRIANU COSTEL AGENT ASIGURARI - 305,00 LEI fără TVA  
"Sistem de montare cu targă pe U.T.V.”-ISU”" Atribuit 28.09.2020
Data postare: 11.09.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC MOTTO SRL - 17.950,00 lei fără TVA  
"Servicii de realizare de produse informative și de promovare" Atribuit 29.09.2020
Data postare: 09.09.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Câștigător SC ACCENT ART SRL - 32.820,00 lei fără TVA  
"Achiziționarea de mijloace fixe pentru echipa de management în cadrul proiectului ”Planificare strategică și financiară în județul Sălaj” " Anulat 21.09.2020 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 02.09.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
„Achiziționare 1 bucată monitor LED” Atribuit 08.09.2020
Data postare: 24.08.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC SELECT IT SRL - 4.364,26 lei fără TVA  
„Achiziționare produse personalizate (coperți ,registre,mape prezentare) CMJ Sălaj Anulat 18.08.2020 - Nu a fost depusă nicio ofertă
Data postare: 31.07.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
ANEXA 1  
"Service de reparații și întreținere a instalației sanitare și instalației termice ” din dotarea CMJ " Anulat 07.08.2020 - Nu s-a depus nici o oferta in SEAP
Data postare: 27.07.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
"Achiziționarea de mijloace fixe pentru echipa de management în cadrul proiectului ”Planificare strategică și financiară în județul Sălaj” " Anulat 12.08.2020 - Nu s-a depus nici o oferta in SEAP
Data postare: 24.07.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
"Achiziționare PC, imprimante, laptop, scanner" Atribuit 24.08.2020
Data postare: 24.07.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Clarificare nr.1  
Câștigător SC 2NET COMPUTER SRL - LOT 1. 35.074,00 lei fără TVA; - LOT 2. 19.201,00 lei fără TVA  
"Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului "Planificare strategică și financiară în județul Sălaj" În desfășurare
Data postare: 22.07.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Formulare  
Caiet de sarcini  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
"Servicii imprimare şi livrare vouchere de vacanţă" Atribuit 15.07.2020
Data postare: 01.07.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SODEXO PASS ROMÂNIA SRL - 0.01 lei  
"Achiziționare materiale consumabile birotică, papetărie” pentru STPS Sălaj" Anulată 14.07.2020 - Nu a fost depusă nici o ofertă în SEAP
Data postare: 01.07.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Furnizarea de echipamente periferice IT,tonere și cartușe imprimantă" Anulată 14.07.2020 - Nu a fost depusă nici o ofertă admisibilă
Data postare: 30.06.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Servicii de mentenanță pentru sisteme de securitate,centrale de alarmare și avertizare incendiu și sisteme de televiziune cu circuit închis" Atribuit 13.07.2020
Data postare: 23.06.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC ELECTROCONECT SRL - 7.992,00 lei fara TVA  
"Amenajare parcare şi copertine" Atribuit 10.07.2020
Data postare: 22.06.2020
Invitație de participare  
Formulare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC AVRIL SRL - 42.009,74 lei fara TVA  
"Studii geotehnice, expertiză tehnică pentru zid de sprijin (împrejmuire) la imobilul situat în municipiul Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11" Atribuit 30.06.2020
Data postare: 11.06.2020
Invitație de participare  
Formulare  
Anunț publicitar  
Câștigător S.C. ZENIT PROIECT & CONSULT S.R.L. - 6.500,00 lei fara TVA  
"Achiziționare materiale consumabile: birotică, papetărie și cartușe toner” pentru CMJ Sălaj" Atribuit 06.07.2020
Data postare: 10.06.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC 3 A SRL - 4.552,56 lei fără TVA  
"Servicii de verificare, reparare, încărcare a echipamentelor de stingere a incendiilor si de verificare a hidranților" Atribuit 01.07.2020
Data postare: 09.06.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL - LOT 1 - 1.980,08 lei fără TVA; LOT 2 - 999,44 lei fără TVA  
"Echipament pentru întreținere spații verzi" Atribuit 23.06.2020
Data postare: 02.06.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător S.C.SCAI SERVICE S.R.L - 42.000,00 lei fără TVA  
"Furnizarea de echipamente periferice IT,tonere și cartușe imprimantă" Anulat 12.06.2020
Data postare: 28.05.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Servicii de publicare a anunțurilor și comunicărilor transmise de Consiliul Județean Sălaj" Atribuit -17.06.2020
Data postare: 27.05.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC SPORTUL SĂLAJEAN SRL - 10.000 lei/an; ASOCIAŢIA CULTURALĂ SZILÁGYSÁG - 5.000 lei/an; SC MANAGER SRL - 10.000 lei/an; SC SIMAR SRL - 10.000 lei/an  
"Service de întreținere, revizie și reparații la rețeaua înternă de date, calculatoare și imprimante" – CMJ Atribuit 15.06.2020
Data postare: 27.05.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC MAGIC COMPUTER SERVICE SRL - 33,61 lei/oră intervenție  
"ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU AMENAJARE COMPLEX ARHEOLOGIC POROLISSUM MOIGRAD" Atribuit 03.07.2020
Data postare: 22.05.2020
Invitație de participare  
Formulare  
Inventar, Contur si Plan de situatie  
Anunț publicitar  
Câștigător S.C. ARIA URBANĂ S.R.L. - 79.663,00 lei fara TVA  
"Achiziționare produse de papetărie,birotică" pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" al Județului Sălaj Atribuit 15.06.2020
Data postare: 20.05.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător SC GENIUS SRL - 4.195,00 lei fără TVA  
"Achiziționare materiale consumabile birotică, papetărie" pentru STPS Sălaj Anulată 04.06.2020
Data postare: 20.05.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
„Achiziționare materiale consumabile: birotică, papetărie și cartușe toner” pentru CMJ Sălaj Anulată 02.06.2020 - Nu s-a depus nici o oferta admisibila
Data postare: 19.05.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
„Furnizare de produse necesare desfășurării activității de protocol" Atribuit 12.06.2020
Data postare: 19.05.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC CROLUX SRL - 7.000,00 lei fără TVA  
„Achiziţionare produse de curăţenie” pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al Judeţului Sălaj“ Atribuit 05.06.2020
Data postare: 15.05.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC GYM INVEST SRL - 7.000,00 lei fără TVA  
“Confecţionare și montare panouri/aviziere informative și de promovare“ Atribuit 02.06.2020
Data postare: 15.05.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Clarificare nr. 3  
Câștigător SC COSON MEDIA SRL - 11.761,20 lei fără TVA  
“Servicii de verificare documentații tehnice 2020“ Atribuit 15.06.2020
Data postare: 07.05.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anexa 1  
Formulare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. MULTIMAL-SERV S.R.L. - 71.700 lei fără TVA  
„Furnizare de produse necesare desfășurării activității de protocol Anulată 15.05.2020 - Nu a fost depusă nicio ofertă
Data postare: 07.05.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
„Service reparații la rețeaua internă de date, calculatoare și imprimante“ Anulată 18.05.2020 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 04.05.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
„Achiziționare tonere - CMJ“ ATRIBUIT 21.05.2020
Data postare: 27.04.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunț publicitar  
Câștigător S.C. REAL INVEST S.R.L. - 18.289,50 lei fără TVA  
„Studii geotehnice, studii topografice, expertiză tehnică pentru zid de sprijin (împrejmuire) la imobilul situat în municipiul Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11 “ Anulată 07.05.2020 - Nu s-a depus nici o ofertă
Data postare: 22.04.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunț publicitar  
"Furnizare de produse necesare desfășurării activității de protocol" Anulată 30.04.2020 - Nu s-a depus nici o ofertă
Data postare: 15.04.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
"Service pentru autoturismele din parcul auto al Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 06.05.2020
Data postare: 15.04.2020
Invitație de participare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC SPEED SERVICE SRL - reparații mecanice, tinichigerie, vopsitorie, electrice – 50,00 lei fără TVA/oră intervenție; - ITP – 100,84 lei fără TVA/autoturism; - servicii de tractare și transport pe platformă a autovehiculelor avariate -2,50 lei fără TVA/km  
“ Achizitionare server pentru website,mail ” Atribuit 08.05.2020
Data postare: 14.04.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. PRIME SOLUTION S.R.L. - 7.066,45 lei fără TVA  
“ Furnizare cartușe noi pentru imprimante ” Atribuit 11.05.2020
Data postare: 14.04.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
4. Formular nr 10B - Formular de oferta  
Câștigător S.C. GENIUS S.R.L. - 34.204 lei fără TVA  
“ Reîncărcare cartuşe cu toner pentru imprimante ” Atribuit 07.05.2020
Data postare: 14.04.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
4. Formular nr 10B - Formular de oferta  
Câștigător S.C. NORD COMPUTER S.R.L. - 3.615,12 lei fara TVA  
“Servicii de curăţenie în sediul Consiliul Judeţean Sălaj” Atribuit 29.04.2020
Data postare: 09.04.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. EVERCLEANING SERVICE S.R.L. - 1.100,00 lei fara TVA / luna  
Prestări servicii – ''Publicare anunţuri şi comunicări'' Anulată 24.04.2020 - Nu s-a depus nici o ofertă în SEAP
Data postare: 09.04.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
"Achiziţionarea unei polițe de asigurare obligatorie RCA pentru autoturism SKODA OCTAVIA proprietatea a Consiliului Judetean Sălaj" Atribuit 24.04.2020
Data postare: 09.04.2020
Invitație de participare  
Anunt  
Caracteristici tehnice auto  
Carte de identitate  
Câștigător S.C. FAST BROKERS - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - 419,00 lei fara TVA  
"Amenajare parcare şi copertine" Anulată 24.04.2020 - Nu s-a depus nici o ofertă în SEAP
Data postare:03.04.2020
Anunț publicitar  
"Servicii de verificare documentații tehnice 2020" Anulată 14.04.2020 - Nu s-a depus nici o ofertă în SEAP
Data postare: 31.03.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anexa 1 la caietul de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunț publicitar  
"Achizitionare mașină automată pentru spălat pardoseli- 2 bucăți" Atribuit
Data postare: 16.03.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini „Mașină de spalat pardoseala”  
Caiet de sarcini „Mașină automata pentru spalat pardoseala”  
Anunț publicitar  
Câștigător KARCHER ROMANIA SRL - Cu pretul de19.550,59 lei fara TVA  
"Achiziționare camere de supraveghere (cu lucrare de instalare inclusă)” - 2 buc" Atribuit 02.04.2020
Data postare: 16.03.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunț publicitar  
Câștigător SC PROELECTRO SRL - cu pretul de 1.000 lei fara TVA/bucată  
"Achiziționare foarfecă automată de tăiat tablă – 3 bucăți” – pentru ISU Sălaj" Atribuit 30.03.2020
Data postare: 16.03.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunț publicitar  
Câștigător SC MADCIB COMERȚ SRL - Cu pretul de 2.040,00 lei fara TVA/bucată  
"Achiziționare debitmetru pentru container transport carburanți – 2 bucăți” – pentru ISU Sălaj" Atribuit 27.03.2020
Data postare: 16.03.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunț publicitar  
Câștigător SC SIMBA'S GROUP SRL - Cu pretul de 645 lei fara TVA/bucată  
"Achiziționare cupe sportive pentru concurs,” ”Achiziționare diplome”" Atribuit 01.04.2020
Data postare: 16.03.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător SC MULTI IMAGE SRL - Cu pretul de 885,32 lei fara TVA  
"Servicii de publicitate pentru proiectul “Modernizare bazin de apă la Spitalul Județean de Urgență Zalău”" Anulată 31.03.2020 Nu s-a depus nici o ofertă în SEAP
Data postare: 16.03.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anexa A la caietul de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunț publicitar  
"Servicii pentru revizuirea analizei de risc la securitatea fizică la următorul obiectiv: Sediul Consiliului Judeţean Sălaj, loc. Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 11, jud. Sălaj" Atribuit 31.03.2020
Data postare: 09.03.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunț publicitar  
Câștigător SC BEST SHIELD SRL - Cu prețul de 540 lei fără TVA  
"Servicii de mentenanță pentru centrala telefonică digitală Panasonic, sistem de Master Digital, terminale digitale, rețea internă de telefonie, soft gestionare trafic telefonie și sistem de acces auto sediu Consiliu Județean Sălaj" Atribuit 27.03.2020
Data postare: 06.03.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunț publicitar  
Câștigător SC ELECTROCONECT SRL - Cu pretul de 18,5 lei fara TVA/ora interventie  
"Achiziționarea unei polițe de asigurare obligatorie RCA și a unei polițe de asigurare CASCO - pentru STPS" Atribuit 26.02.2020
Data postare: 12.02.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Carte de identitate  
Anunț publicitar  
Câștigător SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL - 1.457,00 lei fără TVA pentru polița CASCO  
Furnizarea de "Produse personalizate (coli cu antet, plicuri personalizate" Atribuit 17.02.2020
Data postare: 04.02.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anexa 1  
Clauze contractuale  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Anexe coli, plicuri cu antet  
Câștigător SC TEHNO-PRINT SRL - 9.640,00 lei fără TVA  
"Achiziționarea anvelope iarnă"
- LOT.1 - "Achiziționarea anvelope iarnă - 4 buc" necesare pentru echiparea unui autoturism din dotarea Consiliului Județean Sălaj
- LOT.2 - "Achiziționarea anvelope iarnă - 8 buc "necesare pentru echiparea a două autoturisme din dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Porolissum" al județului Sălaj
Atribuit17.02.2020
Data postare: 04.02.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini Lot 1  
Caiet de sarcini Lot 2  
Anunț publicitar  
Câștigător SC BRANDO COM SRL - 479,00 lei fara TVA/buc. Pentru Lot 1; 403,37 lei fara TVA/buc. Pentru Lot 2  
"Achiziționarea a 2 polițe de asigurare obligatorie RCA și 2 polițe de asigurare CASCO - ISU și "Achiziționarea unei polițe de asigurare obligatorie RCA și a unei asigurări CASCO - CMJ" Atribuit 06.02.2020
Data postare: 31.01.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini 1  
Caiet de sarcini 2  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Câștigător RITTER BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE SRL prin CODRIANU COSTEL AGENT ASIGURĂRI - 6.978,48 lei fără TVA  
"Lucrări de reparații și zugrăveli la unele imobile aflate în patrimoniul județului Sălaj" Atribuit 11.02.2020
Data postare: 29.01.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Formulare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător SC PAULO-GEPA CONSTRUCT SRL - 58.000 lei fără TVA  
"Achiziționarea unei polițe de asigurare RCA pentru autoutilitara Dacia Duster proprietate a Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 27.01.2020
Data postare: 16.01.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Carte de identitate a vehicului  
Anunț publicitar  
Câștigător RITTER BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE SRL prin CODRIANU COSTEL AGENT ASIGURĂRI - 524,61 lei fără TVA  
"Furnizarea de "Produse personalizate (coli cu antet, plicuri personalizate)"" Anulată 29.01.2020 - NU S-A DEPUS NICI O OFERTĂ ADMISIBILĂ
Data postare: 13.01.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anexa 1  
Clauze contractuale  
Anunț publicitar  
"Servicii de elaborare documentație tehnică faza Studiu de fezabilitate pentru amenajare/sistematizare curte posterioară Spitalul Județean de Urgență Zalău" Atribuit 26.02.2020
Data postare: 07.01.2020
Invitație de participare  
Caiet de sarcini, Tema de proiectare  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L - 38.000 LEI FARA TVA/contract  
"Servicii de asistență și suport pentru componentele hardware și software din cadrul sistemului informatic implementat prin proiectul: "Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol și a altor servicii publice destinate cetățenilor unor unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj" Atribuit 14.01.2020
Data postare: 31.12.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător SC SOBIS SOLUTIONS SRL - 5.500 lei fara TVA/luna  
"Achiziționarea a trei polițe de asigurare CASCO și RCA, pentru autoturismele Duster 2 buc și Skoda Octavia 1 buc, proprietate a Consililului Județean Sălaj" Atribuit 31.12.2019
Data postare: 23.12.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunț publicitar  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Câștigător SC TRANSILVANIA ASISTENT BROKER SRL - 6.514,79 lei fara TVA  
"Servicii de proiectare (faza SF) pentru realizarea investiției "Execuție rezervor de apă de 250 mc, la secțiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău, (spital vechi)"" Anulat 14.01.2020 - NU S-A DEPUS NICI O OFERTA IN SEAP
Data postare: 19.12.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Certificat de urbanism  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunț publicitar  
"Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru Amenajare Complex Arheologic Porolissum Moigrad" Anulată 04.02.2020 - NU S-A DEPUS NICI O OFERTĂ ADMISIBILĂ
Data postare: 19.12.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Certificat de urbanism  
Clauze contractuale  
Documentația de atribuire  
Anunț publicitar  
"Lucrări de reparații la acoperișul clădirii din Zalău str. Unirii nr. 7" Atribuit 10.01.2020
Data postare: 19.12.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunț publicitar  
Câștigător SC PAULO-GEPA CONSTRUCT - 95.297,85 lei fără TVA  
"Servicii de proiectare (faza SF) pentru realizarea investiției "Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul central al Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sistem de racordare la hidranți și drencere"" Anulat 09.01.2020 - NU S-A DEPUS NICI O OFERTA IN SEAP
Data postare::16.12.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini, Certificat de urbanism, Tema de proiectare, Scenariu securitate la incendiu  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunț publicitar  
"Achiziționare afișe și flyere" Atribuit 19.12.2019
Data postare: 13.12.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anexa 1  
Anunț publicitar  
Câștigător SC TEHNO-PRINT SRL - 2.060 lei fara TVA/pachet  
"Achiziționare poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) - ISU Sălaj" Atribuit 19.12.2019
Data postare: 12.12.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anexa la Caietul de sarcini  
Cărți de identitate a vehiculelor  
Anunț publicitar  
Câștigător SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL - 779,06 lei fără TVA  
"Servicii de asistență și suport pentru componentele hardware și software din cadrul sistemului informatic implementat prin proiectul: "Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol și a altor servicii publice destinate cetățenilor unor unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj" Anulat 20.12.2019 - Nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă
Data postare: 11.12.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunț publicitar  
"Servicii de verificare tehnică de calitate a documentațiilor tehnice" Atribuit în 15.01.2020
Data postare: 06.12.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Formulare  
Câștigător SC VALURO PROIECT SRL - 25.000,00 LEI FARA TVA  
"Achiziționare miere de albine naturală" Atribuit 13.01.2020
Data postare: 05.12.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
Câștigător SC APICRIS NATURA SRL - 2971,15 LEI FARA TVA  
"Achiziționare anvelope iarnă - 8 buc" Atribuit 13.12.2019
Data postare: 04.12.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
Câștigător SC BRANDO COM SRL - 294,12 lei fara TVA/buc.  
"Servicii de verificare proiecte drumuri" Atribuit 24.12.2019
Data postare: 29.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Formulare  
Câștigător SC VALURO PROIECT S.R.L. - 57.000,00 LEI FARA TVA  
"Achiziționare abonamente presă pe anul 2020" Atribuit 17.12.2019
Data postare: 29.11.2019
Invitație de participare  
Anexa 1  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător SC MEDIADIFF PRODUCT SRL - 26.899,02 lei fara TVA  
"Furnizarea de produse personalizate (coli cu antet, plicuri personalizate)" Anulată - NU S-A DEPUS NICI O OFERTĂ ADMISIBILĂ
Data postare: 29.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anexa 1  
Anexa 2  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
"Achiziționare materiale consumabile" Atribuit 19.12.2019
Data postare: 28.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anexa 1  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător SC MAGIC COMPUTER SERVICE SRL - 74.113,23 lei fara TVA  
"Servicii de securitate și sănătate în muncă" și "Servicii de prevenire și stingere a incendiilor" Atribuit 12.12.2019
Data postare: 28.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător SC IC PROTECT CONSULT SRL - 19.032,00 lei fara TVA  
Servicii de proiectare (faza SF) pentru realizarea investiției "Execuție rezervor de apă de 250 mc, la secțiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău (spital vechi)" Anulat 05.12.2019
Data postare: 26.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Certificat de urbanism  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Formulare  
Nu a fost depusă nici o ofertă în SEAP.  
"Achiziționare produse IT" Atribuit 19.12.2019
Data postare: 26.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. GENIUS S.R.L. - 15.824,00 lei fara TVA  
"Achiziționare obiecte promoționale" Anulat 04.12.2019 - Nu a fost depusă nicio ofertă în SEAP
Data postare: 26.11.2019
Invitație de participare  
Clauze contractuale  
Caiet de sarcini  
Anexa la caietul de sarcini  
Anunt publicitar  
Formulare  
Proces-verbal de anulare nr. 18379 / 04.12.2019  
"Lucrări de întreținere Complex Arheologic Porolissum Moigrad și amenajare a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad" Atribuit 28.01.2020
Data postare: 26.11.2019
Invitație de participare  
Clauze contractuale  
Documentație tehnică  
Partea desenată  
Partea scrisă  
Formulare  
Anunt publicitar  
Câștigător Asocierea S.C. ARS LONGA S.R.L. – P.F.A. POP COSTEL EMANUEL - 350.000 lei fara TVA  
"Achiziționarea și montarea unui sistem de supraveghere audio/video și a unui sistem de detecție și alarmare la incendiu" Atribuit 16.12.2019
Data postare: 26.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formular de oferta  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător SC Electron Company SRL - 12.000 LEI FARA TVA/contract  
"Achiziționare componente PC, periferice, conectică" Atribuit 13.12.2019
Data postare: 26.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formular 10A  
Anunt publicitar  
Câștigător SC GENIUS SRL - 3198 LEI FARA TVA/contract  
"Servicii de realizare materiale de promovare a județului Sălaj" Atribuit 07.01.2020
Data postare: 26.11.2019
Invitație de participare  
Clauze contractuale  
Caiet de sarcini  
Formulare  
Anunt publicitar  
Macheta promovare 2019  
Câștigător SC RAMM SENSES SRL - 24800 lei fără TVA  
"Achiziționare 8 buc. jante echipate cu anvelope iarnă și capace" Atribuit 03.12.2019
Data postare: 26.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
Clarificare nr.1  
Câștigător SC AUTOGRAND ORADEA SRL - 5.273,94 lei fara TVA/buc.  
"Achiziționare anvelope iarnă - 12 buc" Atribuit 04.12.2019
Data postare: 26.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
Câștigător SC BRANDO COM SRL - 394,97 lei fara TVA/buc.  
"Achiziționare agende, calendare, felicitări, obiecte promoționale" Atribuit 06.12.2019
Data postare: 22.11.2019
Invitație de participare  
Clauze contractuale  
Caiet de sarcini  
Anexa 1  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Câștigător SC TEHNO-PRINT SRL - 8.567 lei fără TVA  
"Furnizare cartușe noi pentru imprimante" Atribuit 16.12.2019
Data postare: 22.11.2019
Invitație de participare  
Clauze contractuale  
Caiet de sarcini  
Anexa 1  
Anunt publicitar  
Câștigător SC GENIUS SRL - 4.282 lei fara TVA/pachet  
"Achiziționare agende, calendare și felicitări" Atribuit 05.12.2019
Data postare: 22.11.2019
Invitație de participare  
Clauze contractuale  
Caiet de sarcini  
Anexa 1  
Formulare  
Anunt publicitar  
Câștigător SC MEDIADIFF PRODUCT SRL - 9.640 LEI FARA TVA/contract  
"Achiziționare sonar pentru barcă" Atribuit 10.12.2019
Data postare: 21.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
Câștigător SC Allbuy International SRL - 15.964 lei fără TVA  
"Achiziționare jaluzele tip zebră" Atribuit 04.12.2019
Data postare: 14.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anexa nr. 1  
Anunt publicitar  
Câștigător SC OWL ART STUDIO-D - 80,16 lei fara TVA/BUC.  
"Servicii de mutare (demontare, încărcare, transport, descărcare, montare) mobilier, echipamente IT, documente, materiale birotică și alte bunuri specifice mutărilor de tip office" Atribuit 04.12.2019
Data postare: 13.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător SC PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE SRL - 25.165,2 LEI FARA TVA/contract; - 31,3 LEI FARA TVA/ORA/ MUNCITOR  
"Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor pentru investiția "Modernizare bazin de apă la Spitalul Județean de Urgență Zalău, județul Sălaj"" Atribuit 03.12.2019
Data postare: 12.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini, clauze contractuale, formulare  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. PRESTCO S.R.L - 28.360 lei fără TVA  
"Întreținere drum pietruit DJ 191D, km 24+000-25+600" Atribuit 02.12.2019
Data postare: 12.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Câștigător SC VIAKON DRUM SRL - 149.583,02 lei fără TVA  
"Reparații acoperiș clădire Meseș" Anulat 25.11.2019 - Nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă
Data postare: 12.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
"Reparații curente la sediul Centrului Militar Județean Sălaj" Atribuit 09.12.2019
Data postare: 12.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. SURFACE CORPORATION S.R.L. - 29.207,97 lei fără TVA  
"Achiziționare agende, calendare, felicitări, obiecte promoționale" Anulat 18.11.2019 - Nu a fost depusă nicio ofertă în SEAP
Data postare: 08.11.2019
Invitație de participare  
Clauze contractuale  
Caiet de sarcini și Anexa  
Formulare  
Anunt publicitar  
Proces-verbal de anulare nr. 17221 / 18.11.2019  
"Amenajare și recompartimentare încăperi și grupuri sanitare clădire Piața 1 Decembrie 1918 nr. 11" Atribuit 27.11.2019
Data postare: 06.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. ACULAR CONCEPT S.R.L. - 207.491,47 lei fără TVA  
"Extindere instalații electrice la imobilul situat în Zalău Piața 1 Decembrie 1918 nr. 11" Atribuit 20.11.2019
Data postare: 06.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Câștigător IANUS S.R.L. - 377.081,15 LEI/contract  
"Achiziționare anvelope iarnă - 12 buc." Anulat 20.11.2019 - Nu s-a depus nicio ofertă admisibilă
Data postare: 05.11.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
"Achiziționarea poliței de asigurare obligatorie RCA și a poliței de asigurare CASCO, la autoturismul DACIA DUSTER" - CMJ Atribuit 08.11.2019
Data postare: 29.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt de participare  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Câștigător S.C. INTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - 1.958,77 lei fără TVA  
"Achiziționare sonar pentru barcă" Anulată 11.11.2019
Data postare: 29.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt de participare  
Proces verbal de anulare  
"Servicii reparații și întreținere a instalației sanitare și instalației termice" Anulată 07.11.2019 - Nu a fost depusă nicio ofertă în SEAP
Data postare: 28.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
"Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109 E: Rus-Buzaș-Lozna-DN1H (pod Ciocmani), km 28+320-62+782"" Atribuit 03.12.2019
Data postare: 24.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. MULTIMAL-SERV S.R.L. - 29.500 lei fara TVA  
"Execuție lucrări pentru "Punere în siguranță podeț pe DJ 109P, km 22+723" Atribuit 05.11.2019
Data postare: 18.10.2019
Invitație de participare  
Documentația de atribuire  
Anunt publicitar  
Câștigător CIRO ENGINEERING S.R.L. - 37.431,35 LEI/contract  
"Achiziționare anvelope iarnă - 12 buc." Anulat 31.10.2019 - Nu a fost depusă nicio ofertă în SEAP
Data postare: 18.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
"Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Tusa-Limită județ Cluj, km 19+200-31+330" Atribuit 18.11.2019
Data postare: 17.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. INFRA PROJECT S.R.L. - 24.800 LEI  
"Furnizare centrală termică - proiectare și montare" Atribuit 12.11.2019
Data postare: 17.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formular 10A  
Anunt publicitar  
Câștigător ABCONY SERV S.R.L. - 119.916,00 LEI/contract  
"Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor pentru investiția "Modernizare bazin de apă la Spitalul Județean de Urgență Zalău, județul Sălaj" Anulată 29.10.2019
Data postare: 15.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Proces verbal de anulare  
"128 Licențe de reînoire ESET Antivirus Endpoint Security,
2 Licențe de reînoire ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux,
35 Licențe de reînoire ESET Antivirus Mail Security for Linux,
10 Licențe ESET Antivirus Endpoint Security noi"
Atribuit 24.10.2019
Data postare: 15.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. GENIUS S.R.L. - 26.000 LEI/PACHET  
"Furnizare produse de curățenie" Atribuit 13.11.2019
Data postare: 11.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Anexa 1  
Clarificare nr. 1  
Clarificare nr. 2  
Câștigător S.C. ACE DISTRIBUTION S.R.L. - 19.028,93 lei fără TVA  
"Service pentru sistemul de bariere automate acces auto spate sediul Consiliul Județean Sălaj" Atribuit 29.10.2019
Data postare: 10.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. ELECTROCONECT S.R.L. - 18,75 lei fără TVA/oră intervenție  
"Achiziționare apă îmbuteliată pentru dozatoare de apă" Atribuit 30.10.2019
Data postare: 09.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. CUMPĂNA 1993 S.R.L. - 8,70 lei fără TVA/bidon de 19 litri  
"Servicii de revizie, autorizare, întreținere și reparații la centralele termice ale Consiliului județean Sălaj" Atribuit 29.10.2019
Data postare: 04.10.2019
Invitație de participare  
Documentatie de atribuire  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. ABCONY SERV S.R.L. - 16.240 lei fara TVA  
"Achiziționare grup electrogen - CMJ Sălaj" Atribuit 29.10.2019
Data postare: 03.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Câștigător IRMAS GRUP SRL - 34.955,00 lei fără TVA  
"Achiziționare 6 stingătoare cu CO2 tip G2" Atribuit 18.10.2019
Data postare: 03.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. EUROSTING AAW INDUSRY S.R.L. - 108,68 lei/ BUCATA, 652,08 lei / CONTRACT  
"Servicii de tipărire și livrare materiale informative pentru proiectele de prevenire a consumului de droguri în unitățile de învățământ" Atribuit 22.10.2019
Data postare: 01.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. DELTA PRINT LINE S.R.L. - 6988,5 lei / CONTRACT  
"Confecționare indicatoare rutiere de orientare și avertizare (tip panou) și stâlpi de susținere pentru promovarea Complexului Arheologic Porolissum" Atribuit 22.10.2019
Data postare: 01.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. VOGA DESIGN & ARCHITECTURE S.R.L. - 29,988,00 lei / CONTRACT  
"Servicii reparații și întreținere a instalației sanitare și instalației termice" Anulată 14.10.2019
Data postare: 01.10.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Proces verbal de anulare  
"Achiziționarea a patru polițe de asigurare CASCO și RCA, pentru autoturismele Volkswagen Passat 3 buc și Skoda Octavia 1 buc, aparținând Consiliului Județean Sălaj"" Atribuita 30.09.2019
Data postare: 17.09.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător ALLIANZ - ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. - 14.551,00 lei fără TVA  
"Servicii de informare și publicitate pentru proiectul "Dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău"" Atribuit 22.10.2019
Data postare: 11.09.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. LEMINGS S.R.L. - 7.188,75 lei / CONTRACT  
"Servicii de audit pentru proiectul "Dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău"" Atribuit 21.10.2019
Data postare: 11.09.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L. - 5.780,00 lei / CONTRACT  
"Achiziționare remorci și semiremorci: - Lot.1 "Remorcă auto 750 Kg"; - Lot.2 "Remorcă transport auto maxa maximă 3500 Kg (pentru transport ambulanțe, autoturisme)" Atribuita 26.09.2019
Data postare: 11.09.2019
Invitație de participare  
Caiete de sarcini  
Formulare  
Anunt publicitar  
Câștigător EAST EUROPEAN SUPPLY SOLUTION SRL - LOT.1 “Remorcă auto 750 Kg” - 2.208,40lei fără TVA; - LOT.2 “Remorcă transport auto masa maximă 3500 Kg (pentru transport ambulanțe, autoturisme)” - 19.796,63 lei fără TVA.  
"Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru Amenajare Complex Arheologic Porolissum Moigrad" Atribuit 01.10.2019
Data postare: 05.09.2019
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunț publicitar  
Câștigător S.C. BIA.CZ.URB S.R.L. - 83.500,00 lei fără TVA  
"Servicii de examinare medicală periodică" Atribuit 18.09.2019
Data postare: 05.09.2019
Invitație de participare  
Clauze contractuale  
Anunț publicitar  
Câștigător SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALAU - 15 lei /angajat pentru “Examen pshiologic”; 26 lei /angajat pentru “Servicii paraclinice - analize de laborator (hemoleucograma completa, VSH, glicemie)”  
"Servicii de elaborare documentație tehnică faza SF/Studiu de amplasament pentru Amenajare/sistematizare curte posterioară Spitalul Județean de Urgență Zalău" Anulată
Data postare: 05.09.2019
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunț publicitar  
"Reparații terasă pentru corp de legătură, sediul Consiliului Județean Sălaj" Anulată 03.10.2019
Data postare: 27.08.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Proces-verbal de anulare  
"Reparații podețe pe DJ 108 N" Atribuit 30.09.2019
Data postare: 23.08.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Clarificare nr.1  
Câștigător S.C. CIRO ENGINEERING S.R.L. - 82.016,37 lei fără TVA  
"Servicii de elaborare documentație tehnică faza D.A.L.I., PTh+DE pentru obiectibul de investiții "Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin"" Anulată
Data postare: 14.08.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Inștiințare anulare  
"Execuție lucrări pentru "Punere în singuranță podeț pe DJ 108B km 2+633 și Punere în siguranță podeț Ø 800 pe DJ 108B km 2 +974"" Atribuit 16.09.2019
Data postare: 14.08.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. CIRO ENGINEERING S.R.L. - 151.167,82 lei fără TVA  
"Servicii de cadastru pentru actualizare/reactualizare a Cărților Funciare a următoarelor imobile: Imobilul situat în localitatea Boghiș, Imobilul situat în Municipiul Zalău, str. Crișan, nr. 4, Imobilul situat în Municipiul Zalău, str. Simion Bărnuțiu nr. 67A Zalău" Atribuit 19.09.2019
Data postare: 09.08.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Câștigător PETRARU COSMIN BOGDAN - 5.500 lei/ Contract  
"Servicii de consultanță în achiziții publice pentru proiectul "Dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău" pentru atribuirea contractelor de furnizare achipamente medicale" Atribuit 11.09.2019
Data postare: 01.08.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
Anexa nr. 1 la caietul de sarcini  
Clarificare nr. 2  
Câștigător S.C. CIRCUMSTANTA S.R.L. - 45.000 lei fără TVA  
"Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru Amenajare Complex Arheologic Porolissum Moigrad" Anulată
Data postare: 31.07.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
"Servicii de interpretariat consecutiv din limba română în limba polonă și din limba polonă în limba română" Anulată
Data postare: 23.07.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
"Achiziționare anvelope vară - 8 buc" Anulată
Data postare: 16.07.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
"Servicii organizare conferință la finalizarea proiectului" Anulată 29.07.2019
Data postare: 16.07.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
"Service pentru autoturism marca DACIA DUSTER, utilizat de Centrul Militar Județean Sălaj" Anulată
Data postare: 03.07.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
"Reparații terasă pentru corp de legătură, sediul Consiliului Județean Sălaj" Anulată
Data postare: 03.07.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
"Reparații curente pentru interioare, corp de legătură, sediul Consiliului Județean Sălaj" Anulată
Data postare: 02.07.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
"Achiziționare diferite consumabile pentru Structura teritorială Pentru Probleme Speciale Județul Sălaj" Atribuit 16.07.2019
Data postare: 02.07.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
Câștigător SC VIC INSERO SRL - 1.551,46 lei fără TVA  
"Achiziționare Sistem audio conferință" În desfășurare
Data postare: 27.06.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
"Servicii de curierat" Anulată
Data postare: 26.06.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
"Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru Amenajare Complex Arheologic Porolissum Moigrad" Anulată
Data postare: 25.06.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
"Închiriere cablu fibră optică (pereche fibră neiluminată)" Atribuit 12.07.2019
Data postare: 24.06.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător UPC ROMANIA SA - 212 lei fara TVA / luna, 2544 lei fara TVA/an calendaristic  
"Servicii organizare conferință la finalizarea proiectului" Anulată
Data postare: 24.06.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formulare  
Anunt publicitar  
"Servicii de înlocuire sticlă pentru ferestrele din sediul Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 05.07.2019
Data postare: 24.06.2019  
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
Câștigător SC BRINDUSA IMPEX SRL - 2.980,00 lei fara TVA  
"Servicii de realizare materiale de promovare a județului Sălaj" Atribuit 03.07.2019
Data postare: 20.06.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Câștigător SC MEGATRONIC WORLD PRODUCTION SRLL - 29.860,00 lei fara TVA  
"Servicii de spălare a autoturismelor din parcul auto al Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 04.07.2019
Data postare: 14.06.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. DYDU-KRIS CARS S.R.L-D - 12.910,00 lei fara TVA / CONTRACT  
"Servicii de revizie, curățare și igienizare pentru aparatele de aer condiționat și instalația de climatizare din sediul Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 27.06.2019
Data postare: 13.06.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. ELECTROCONECT S.R.L. - 2.450,00 lei fara TVA  
"Achiziționare remorci și semiremorci: Lot. 1: "Remorcă transport auto masa 3500 Kg (pentru transport autoturisme, ambulanțe etc."; "Lot. 2 "Remorcă auto 750 Kg" Anulată 26.06.2019 - Nu a fost depusă nici o ofertă
Data postare: 10.06.2019
Invitație de participare  
Documentația de atribuire  
Anunt publicitar  
"Achiziționare dronă cu cameră flir și kit inclus" Atribuit 19.06.2019
Data postare: 05.06.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. CIRCUIT DOCTOR S.R.L. - 13.400,00 lei fara TVA  
"Servicii de realizare materiale de promovare a judeţului Sălaj" Anulată
Data postare: 04.06.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Formulare  
"Servicii realizare film de promovare judeţul Sălaj şi a două filme publicitare tematice" Atribuit 24.06.2019
Data postare: 31.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS S.R.L. - 19.620 lei fara TVA/CONTRACT  
"Servicii de spălare a autoturismelor din parcul auto al Consiliului Județean Sălaj" Anulată
Data postare: 29.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
"Elaborare plan urbanistic zonal pentru amenajare Complex Arheologic Porolissum Moigrad" Anulată
Data postare: 29.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Formulare  
Clarificare nr. 1  
"Servicii de verificare, reparare, încărcare a echipamentului de stingere a incendiilor și de verificare a hidranților la sediul Centrului Militar Județean Sălaj" Atribuit 13.06.2019
Data postare: 29.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. ALSTING SERVCOM S.R.L. - 294 lei fara TVA/CONTRACT  
"Servicii de revizie întreținere și reparare calculatoare, copiatoare, imprimante, faxuri și rețeaua internă de date" Atribuit 12.06.2019
Data postare: 27.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. MAGIC COMPUTER SERVICE S.R.L. - 30 lei / pe ora interventie  
"Furnizare cartușe noi pentru imprimantele din dotarea Centrului Militar Județean Sălaj" Atribuit 28.06.2019
Data postare: 27.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. REAL INVEST COM S.R.L. - 9.561,57 lei fără TVA/CONTRACT  
"Achiziționare materiale consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar: birotică, papetărie și cartușe toner - CMJ Sălaj" Atribuit 18.06.2019
Data postare: 27.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. REAL INVEST COM S.R.L. - 3.505,85 lei fără TVA  
"Service autoturism marca DACIA DASTER proprietatea Consiliului Județean Sălaj, utilizat de Centrul Militar Județean Sălaj" Anulată
Data postare: 24.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
"Servicii de informare și publicitate pentru proiectului "SPACE - Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienției în județul Sălaj"" Atribuit 18.06.2019
Data postare: 23.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Formulare  
Câștigător S.C. PENTA MEDIA ADVERTAISING S.R.L. - 6.590,00 lei fără TVA  
"Achiziție semnături digitale pentru proiectul "SPACE - Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienției în județul Sălaj"" Atribuit 05.06.2019
Data postare: 22.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A - 900 lei / contract fără TVA  
"Servicii imprimare și livrare vouchere de vacanță" Atribuit 05.06.2019
Data postare: 22.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L. - 0,01 lei / contract fără TVA  
"Servicii de publicitate în cadrul proiectului "Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău"" Atribuit 18.06.2019
Data postare: 21.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Formulare  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. PENTA MEDIA ADVERTAISING S.R.L. - 5.290,00 lei fara TVA  
"Servicii de verificare, reparare, încărcare a echipamentelor de stingere a incendiilor și de verificare a hidranților din sediul Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 04.06.2019
Data postare: 21.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. ALSTING SERVCOM S.R.L. - 705 lei fara TVA/CONTRACT  
"Servicii de audit în cadrul proiectului "Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău"" Atribuit 20.06.2019
Data postare: 17.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Formulare  
Câștigător S.C. PRIM- AUDIT S.R.L - 4.095,00 lei fara TVA  
"Servicii de spălare a autoturismelor din dotarea Consiliului Judetean Salaj" Anulată
Data postare: 15.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
"Cumpărare de cărți, rechizite, produse de papetărie, măsură adiacentă programului de distribuție gratuită a laptelui în școli" Anulată
Data postare: 13.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
"Cumpărare de miere, măsură adiacentă programului de distribuție gratuită a laptelui în școli" Anulată
Data postare: 13.05.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
"Servicii de promovare/diseminare a rezultatelor proiectului Implementarea sistemului de management al calității și performanței conform SR EN ISO 9001:2015 în cadrul Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 04.06.2019
Data postare: 09.05.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. T.Q.M. CONSULTING - 41.400,00 lei fără TVA  
"Servicii pentru organizarea de vizite cu elevii din învățământul gimnazial la ferme de creșterea bovinelor și la unități de procesare a laptelui, ca și măsură educativă adiacentă programului de distribuție gratuită a laptelui în școli" Anulată
Data postare: 24.04.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
"Furnizare de produse necesare desfășurării activității de protocol" Atribuit 22.05.2019
Data postare: 24.04.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. CROLUX S.R.L. - 5992,60 lei fără TVA  
"Reîncărcare cartușe cu toner pentru imprimantele din dotarea aparatului propriu al Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 15.05.2019
Data postare: 23.04.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formular de oferta  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. MAGIC S.R.L. - 6.087,39 lei fără TVA  
"Furnizare cartușe noi pentru imprimantele din dotarea aparatului propriu al Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 16.05.2019
Data postare: 23.04.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Formular de oferta  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. GENIUS S.R.L. - 31.899 lei fără TVA  
"Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru Amenajare Complex Arheologic Porolissum Moigrad" Anulată
Data postare: 19.04.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
"Servicii de audit aferente proiectului "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos-Fizeș-Sâg-Tusa-limită județ Cluj, km 10+800-31+330" Atribuit 28.06.2019
Data postare: 12.04.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L. - 5.900 lei fără TVA  
"Service pentru autoturismele din parcul auto al Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 08.05.2019
Data postare: 12.04.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. SPEED SERVICE S.R.L. - 45 LEI FARA TVA/ORA INTERVENTIE  
"Service copiatoare și faxuri din dotarea Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 03.05.2019
Data postare: 11.04.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. MAGIC COMPUTER SERVICE S.R.L - 12.000 lei pentru un an calendaristic fără TVA  
"Servicii de spălare a autoturismelor din dotarea Consiliului Judetean Salaj" Anulată
Data postare: 10.04.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
"Achiziționarea poliței de asigurare obligatorie RCA pentru autoturism Skoda Octavia proprietate a Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 22.04.2019
Data postare: 10.04.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
Câștigător ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. - 485,00 lei fără TVA  
"Furnizare de produse necesare desfășurării activității de protocol" Anulată
Data postare: 09.04.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
"Servicii de mentenanță pentru centrală telefonică digitală Panasonic, sistem de Master Digital, terminale digitale, rețea internă de telefonie, soft gestionare trafic telefonie și sistem de bariere acces auto față sediu Consiliul Județean Sălaj" Atribuit 23.04.2019
Data postare: 09.04.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. ELETROCONECT S.R.L. - 16.5 lei fără TVA / ora interventie  
"Servicii de audit aferente proiectului "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: lim. jud. Cluj-Fodora-Rus-Buzaș-Lozna-DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000-62+782" Atribuit 04.06.2019
Data postare: 08.04.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L. - 8920 lei fără TVA  
"Prestări servicii - "Publicare anunțuri și comunicări" Atribuit 06.05.2019
Data postare: 04.04.2019
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. SIMAR S.R.L. - 25.000 lei/an fără TVA  
"Servicii de curățenie la sediul Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 19.04.2019
Data postare: 04.04.2019  
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. JUSTBRILL CLEAN S.R.L. - 1.143 lei/lună  
"Furnizare jerbe de flori/coroane cu panglică tricoloră și flori naturale" Atribuit 18.04.2019
Data postare: 04.04.2019  
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. PASSIFLORA S.R.L. - 7.000,00 lei fără TVA/ an calendaristic  
"Servicii pentru organizarea de vizite cu elevii din învățământul gimnazial la ferme de creșterea bovinelor și la unități de procesare a laptelui, ca și măsură educativă adiacentă programului de distribuție gratuită a laptelui în școli" Anulată
Data postare: 21.03.2019  
Invitație de participare  
Caiet de sarcini  
Clauze contractuale  
Anunt publicitar  
"Servicii de publicitate în cadrul proiectului "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: lim. jud. Cluj-Fodora-Rus-Buzaș-Lozna-DN 1H (pod Ciocmani) km 17+000-62+782" Atribuit 17.04.2019
Data postare: 15.03.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. PROMO MEDIA S.R.L. - 16.200 lei fără TVA  
"Servicii de publicitate în cadrul proiectului "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos-Fizeș-Sîg-Tusa-limita județul Cluj, km 10+800-31+330" Atribuit 16.04.2019
Data postare: 14.03.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător S.C. PROMO MEDIA S.R.L. - 22.000 lei fără TVA  
"Servicii de Certificare a sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015" Atribuit 11.04.2019
Data postare: 13.03.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător ASOCIATIA “MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE” - 5.700 lei fără TVA  
"Servicii de informare și publicitate necesare proiectului: "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Sălaj" Atribuit 08.04.2019
Data postare: 01.03.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS S.R.L. - 17.240,00 lei fără TVA  
"Servicii de informare și publicitate necesare proiectului: "Îmbunătățirea accesului populației din județele Sălaj și Maramureș la servicii medicale de urgență" Atribuit 04.04.2019
Data postare: 01.03.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. PROMO MEDIA S.R.L. - 12112 lei fără TVA  
"Achiziționarea și montarea echipamentelor și aparaturii necesare pentru îmbunătățirea activităților și serviciilor prestate de Consiliul Județean Sălaj în cadrul proiectului "Implementarea sistemului de management al calității și performanței conform SR EN ISO 9001:2015" în cadrul Consiliului Județean Sălaj" Atribuit 20.03.2019
Data postare: 20.02.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. CIRCUIT DOCTOR S.R.L - 12.367 lei fără TVA  
"Servicii de verificare a proiectului tehnic în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 în cadrul proiectului "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000-22+693" Atribuit 07.03.2019
Data postare: 04.02.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. ROYAL CDV G2 S.R.L. - 33.000 lei fără TVA  
"Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului "Sălajul spune NU corupției!" Atribuit 25.02.2019
Data postare: 22.01.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. HOPE PROMO S.R.L. - 7.447 lei fără TVA  
"Achiziționare poliță de asigurare obligatorie RCA și poliță de asigurare CASCO pentru autoturism Dacia Logan aparținând CMJ Sălaj" Atribuit 06.02.2019
Data postare: 22.01.2019  
Invitatie de participare  
Caiet de sarcini  
CARTE AUTO  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. FAST BROKERS – BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - 1573 lei fără TVA  
"Achiziționarea și montarea echipamentelor și aparaturii necesare pentru îmbunătățirea activităților și serviciilor prestate de Consiliul Județean Sălaj în cadrul proiectului "Implementarea sistemului de management al calității și performanței conform SR EN ISO 9001:2015" în cadrul Consiliului Județean Sălaj" Anulată
Data postare: 18.01.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
"Achiziționare produse personalizate (coli cu antet, plicuri personalizate)" Atribuit 31.01.2019
Data postare: 15.01.2019  
Invitație de participare  
Documentație de atribuire  
Anunt publicitar  
Câștigător S.C. IMAGO S.R.L. - 9590 lei fără TVA  
"Achiziționarea a patru polițe de asigurare RCA, pentru autoturismele Dacia Duster 3 buc. și Skoda Octavia 1 buc., aparținînd Consiliului Județean Sălaj" Atribuit -29.01.2019
Data postare: 15.01.2019  
Invitatie de participare  
Caiet de sarcini  
Anunt publicitar  
Clarificare nr. 1  
Câștigător Allianz Tiriac Asigurari - 2305 lei fără TVA