Atribuțiile Consiliul Județean

 

Conform prevederilor Legii 215/2001 cu modificările și completările următoare, Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuții: cele privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului dar și gestionarea patrimoniului judeţului; atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; atribuţii privind cooperarea interinstituţională precum și alte atribuţii prevăzute de lege.