Dispoziții 2016

Arhiva dispozitii: 2021 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

 

Dispoziţiile care nu pot fi accesate în integralitatea lor, conţin elemente de confidenţialitate potrivit art.157-158 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispozitia nr. 31 din 11 februarie 2016 privind modificarea Dispoziţiei nr. 211 din 30.06.2011 privind însuşirea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj, precum şi a celor din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Sălaj şi aprobarea regulamentului privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, a personalului contractual şi a Regulamentului de evaluare a performanţelor profesionale individuale corespunzător funcţiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj şi din cadrul instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Sălaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispozitia nr. 330 din 12 decembrie 2016 privind constituirea comisiei de recepție finală pentru lucrările "Reabilitare drum județean DJ 109: lim.jud.Cluj-Dragu, km 32+670-43+330"; "Reabilitare drum județean DJ 108A, km 30+000-40+000, Agrij-Românași"; "Lucrări de întreținere îmbrăcăminți asfaltice, jud. Sălaj"; "Refacere sfert de con și degajare albie la podul de peste Râul Someș pe DJ 108E, km 1+630"; "Punere în siguranță pod din beton pe drumul județean DJ 108E, km 1+630"; "Covor asfaltic pe drumul județean DJ 108P, km 11+490-12+450, în localitatea Ip"; "Lucrări de întreținere drumuri pietruite DJ 191C: Nușfalău-Huseni, km 0+000-4+200"; "Lucrări de întreținere drumuri pietruite DJ 191D: Tusa-lim.județului Cluj, km 24+000-31+330"; "Înlocuire podeț tubular pe DJ 191D km 6+670, jud. Sălaj"; "Lucrări de întreținere și reparații drumuri pietruite DJ 108S: Zalha-Vitresca-Cernuc"; "Întreținere și reparații pe DJ 108B, km 19+700-20+600, în localitatea Cernuc (scoatere denivelări de pe suprafața carosabilă a drumului), jud. Sălaj;" "Înlocuire podețe tubulare pe DJ 108B km 17+805 și DJ 110A, km 7+336, județul Sălaj"