Buget

Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023 -2025

Hotărârea nr. 7 din 28 ianuarie 2022 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022, şi estimări pentru anii 2023 - 2025

Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare

Proiectul bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022

Proces verbal încheiat cu ocazia afişării şi publicării pe site-ul Consiliului judeţean a „Proiectului bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022”

 

Buget 2021

Buget 2020

Buget 2019

Buget 2018

Buget 2017

Buget 2016

Buget 2011-2015

Buget 2006-2010