• 2016: Parteneriat pentru redinamizarea predării și învățării limbii franceze
    în învățământul preuniversitar din județul Sălaj

Institutul Francez din România – Direcția Regională Cluj în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Michelin România - Platforma Industrială Zalău au lansat miercuri, 9 noiembrie 2016, programul « Franceza în contextul globalizării schimburilor culturale, economice și sociale ». Profesori de limba franceză, elevi ai liceelor și școlilor gimnaziale din județul Sălaj și părinți, dar și reprezentanți ai altor organizații partenere, au fost prezenți în sala de conferințe Porolissum a Consiliului Județean Sălaj la evenimentul de lansare a acestui program, obiect al unui Acord de cooperare semnat între cele patru organizații, pentru o perioadă de patru ani.
Scopul programului este redinamizarea predării și învățării limbii franceze în învățământul preuniversitar din județul Sălaj, în perspectiva dezvoltării șanselor de inserție profesională a viitorilor absolvenți de liceu, pe de o parte, iar pe de alta a promovării predării și învățării limbii franceze în rândul comunității antreprenoriale județene (angajatori/angajați) dar și a comunității județene, în general, ca o comunitate cu o apartenență și cetățenie europeană activă.
Pe parcursul evenimentului de lansare s-au prezentat diverse aspecte ale locului și rolului limbii franceze, ale francofoniei și francofiliei într-un context actual dinamic al schimburilor atât economice, cât și a celor culturale și sociale.
Mihaela Popa, director de cursuri la Institutul Francez din Cluj, a sintetizat Raportul Attali din 2014 asupra francofoniei, care a stat la baza inițierii acestui proiect. De asemenea, s-a pus accentul pe necesitatea lărgirii orizonturilor lingvistice ale tinerilor, în vederea creșterii șanselor la integrarea rapidă și de succes pe piața muncii. Învățarea unei limbi străine trebuie să se facă în perspectiva utilității acesteia în afara școlii - mobilități studențești, stagii în străinătate, angajare – dar și a îmbogățirii culturale și a deschiderii înspre interacțiuni sociale tolerante.
Prezent în cadrul evenimentului, președintele Consiliului Județean Sălaj, domnul Tiberiu Marc, a afirmat: « o comunitate care investește în oamenii săi facilitându-le cunoașterea mai multor limbi străine și interacțiunile multiculturale, are mai multe șanse în a-și dobândi și crește bunăstarea, mai cu seamă astăzi, când globalizarea modifică rapid schimburile economice, sociale și culturale. Prezența franceză în județul Sălaj – multicultural ca și comunitate – se manifestă îndeosebi printr-un important investitor cu capital francez – compania Michelin, de altfel, un partener constant al comunității locale și județene, cu care interacționăm și al cărui comportament organizațional îl apreciem și ni-l dorim extins ca buna practică, fie că ne referim la consultările periodice pentru proiectele de dezvoltare, fie la proiectele destinate pacienților Spitalului județean și nu numai. Așadar, cultura franceză - și cea antreprenorială - cunoașterea și interacțiunea cu aceasta, aduce, în opinia noastră, vorbitorilor de limbă franceză un plus de șansă, un atu.»

”În contextul socio-cultural european actual, învățarea limbilor moderne pe parcursul școlarizării elevului devine o prioritate absolută având în vedere că viitorul absolvent trebuie să dețină competențele de comunicare necesare integrării pe o piață a muncii dinamică. Parteneriatele între unitățile de învățământ sălăjene și mediul economic reprezentat de companiile cu capital francez și francofon oferă oportunități multiple pentru toți absolvenții care sunt cunoscători ai limbii franceze. În aceste circumstanțe, rolul școlii și al profesorului de limba franceză este foarte important deoarece în școală se realizează formarea lingvistică inițială urmând ca absolventul de liceu să-și perfecționeze competențele de comunicare în învățământul superior sau chiar din postura de angajat al unor companii multinaționale. Suntem încredințați că acest parteneriat va reuși să-i motiveze pe elevi pentru studiul limbii franceze și să-i conștientizeze asupra utilității cunoașterii unei limbi de circulație internaționale”. Prof. Hossu Cristina – Ioana, Inspector școlar pentru limba franceză și engleză.

„Lumea Michelin este o lume deschisă și mobilă, în care pasiunea este motorul de dezvoltare. Credem că pentru a depăși « granițele » și a ne deschide noi orizonturi, comunicarea are un loc foarte important. Prin cunoașterea unei limbi străine, brusc universul de comunicare se lărgește și astfel cresc oportunitățile de a găsi un post și sansele de angajare”, a spus Ioan Ortelecan Responsabil Serviciu Personal al Platformei Industriale Michelin Zalău.

Pe parcursul celor patru ani, programul va cuprinde activități și ateliere interactive care vor implica profesorii, elevii, părinții și comunitatea locală și județeană.

 

  • 2016: deschiderea unui Centru de examinare DELF – DALF la Zalău în 10-11 decembrie 2016, având ca instituție partener – Colegiul Național ”Silvania” Zalău

 

  • 2017: Franceza în domeniul profesional

In contextul derulării programului «Franceza în contextul globalizării schimburilor culturale, economice și sociale» (2016-2020), dar si cel al lunii Francofoniei, partenerii programului au organizat primul proiect al anului 2017 "Franceza în domeniul profesional", cu doua etape (29 martie și 6 aprilie 2017).

Prima dintre acestea a fost masa rotunda cu tema "Franceza în domeniul profesional" ce s-a derulat în data de 29 martie 2017 la Biblioteca Județeană IS Bădescu Sălaj. Evenimentul și-a propus să aducă în discuție publicului invitat (liceeni, profesori și părinți) perspectivele diferite și particulare ale actorilor din comunitate – administrație, educație, companii, tineri - cu privire la avantajele pe care cunoașterea și stăpânirea unei limbi straine - în cazul de față franceza - le poate conferi într-un domeniu profesional (fie la angajare, fie pe parcursul carierei). Tematici ca „Franceza - factor de dezvoltare durabilă a carierei profesionale”, beneficiile certificărilor DELF, cunoașterea limbilor străine în ciclul universitar sau pentru gasirea unui loc de muncă în perioada următoare ciclului preuniversitar, „Franceza - limba de comunicare în cadrul companiei”, „Capitalul uman și atractivitatea teritorială – proiect sau hazard?” au făcut subiectul diferitelor intervenții susținute pe parcursul mesei rotunde.

Cea de-a doua etapă a proiectului s-a derulat la uzina Michelin Zalău Anvelope, în 6 aprilie 2017, aceasta cuprinzând pe lângă un tur al uzinei la care au participat aproximativ 30 de liceeni însoțiți de profesori și reprezentanți ai partenerilor programului, o prezentare a grupului Michelin și a activității acestuia, un testimonial al unui vorbitor de limba franceză în ceea ce privește beneficiile cunoașterii unei limbi străine în domeniul profesional, precum și un chestionar adresat liceenilor.

 

    • 2017: Punct de facilitare a accesului publicului pentru resursele Mediatecii și bibliotecii online Culturethèque – Institutul Francez Cluj-Napoca la Bibiloteca Județeană “I. S. Bădescu” Sălaj

Zalău, Septembrie 2017

Un alt proiect al programului «Franceza în contextul globalizării schimburilor culturale, economice și sociale» (2016-2020), lansat în anul 2016, de către Institutul Francez din România – Direcția Regională Cluj în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Michelin România - Platforma Industrială Zalău, a fost demarat pe parcursul lunii septembrie a.c. în județul Sălaj.

Este vorba despre un proiect adresat întregii comunități sălăjene, care constă în deschiderea, prin Biblioteca Județeană I. S. Bădescu Sălaj, a unui punct de acces la cea mai mare și cea mai diversă colecție din Transilvania de Nord, de cărți, reviste, muzică, filme și documentare în limba franceză, colecție ce se adresează unor categorii diferite de public.

Proiectul își propune să vină în sprijinul tuturor celor interesați, îndeosebi al elevilor și profesorilor de limba franceză, facilitând accesul acestora, inclusiv prin mijloace electronice, la consultarea resurselor bibliografice, lucrărilor de referinţă, documentelor multimedia și bibliografiilor de specialitate necesare în pregătirea pentru examenele DELF/DALF, alte concursuri de profil și activitatea curentă, fiind facilitată astfel, pentru sălăjeni, și procedura de abonare pentru accesul la resursele Mediatecii și bibliotecii online Culturethèque – Institutul Francez Cluj – Napoca, care se poate realiza on-line de către cei interesați, Biblioteca Județeană I. S. Bădescu Sălaj oferind atât consiliere pentru acest demers, cât și găzduirea unor documente și formulare necesare procedurii de abonare.

Informațiile cu privire la aceste noi facilități sunt disponiblie la Biblioteca Județeană I. S. Bădescu Sălaj, secția TINERI & ADULȚI (Clădirea TRANSILVANIA), on-line (website-urile www.bjs.ro, www.cjsj.ro, www.isjsalaj.ro ). O campanie de informare, constând în distribuirea de pliante și afișe în școlile și liceele din județ, cu privire la facilitățile promovate de proiect, a fost, de asemenea, organizată de către partenerii programului «Franceza în contextul globalizării schimburilor culturale, economice și sociale» (2016-2020).

 Infodetalii


Info Mediatecă


Info Culturethèque


Fișă de înscriere la Mediatecă