Comisii de specialitate

1. Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public si privat al judeţului:

 1. CSÓKA TIBERIU - preşedinte;
 2. OPRIŞ ALIN-FLORIN - secretar;
 3. CHIŞ FILONAŞ - membru;
 4. SOJKA ATTILA-IOAN - membru;
 5. MARGIN GABRIEL-ADRIAN - membru;
 6. CHENDE LIVIA - membru;
 7. BIG VALENTIN - membru;

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2018

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2017

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2016

2. Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, în următoarea componenţă:

 1. RAŢIU VIOREL - preşedinte;
 2. DOMOKOS FRANCISC - secretar;
 3. URSENTE GHEORGHE - membru;
 4. ZAHARIA MARCEL-CLAUDIU - membru;
 5. IEPURE IOAN-VIOREL - membru;

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2017

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2016

3. Comisia pentru agricultura, servicii publice, comerţ şi turism:

 1. DARI TOMA - preşedinte;
 2. DEMLE ALIN - secretar;
 3. GUI GAVRIL - membru;
 4. NISTORESCU RADU-MIHAI - membru;
 5. ARDELEAN NICOLAE - membru;

4. Comisia pentru activitaţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sport si de agrement:

 1. NEAGA FLORIAN–CLAUDIU - preşedinte;
 2. CERNUCAN LORENA–DIANA - secretar;
 3. DARI TOMA - membru;
 4. BEREK ŞTEFAN - membru;
 5. GORGAN DORIN–IOAN - membru;
 6. MAGHIU MARIAN-PAUL - membru;
 7. POP EUGEN - membru;

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2016

5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor:

 1. POP GHEORGHE-IOAN - preşedinte;
 2. SIMONFI MARIA - secretar;
 3. POCOL OLIMPIA MĂRIOARA - membru;
 4. CHIŞ FILONAŞ - membru;
 5. BEREK ŞTEFAN - membru;
 6. CIORTEA FLAVIU-CORNELIU - membru;
 7. SABO IOAN - membru.

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2018

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2017

Raportul de activitate al comisiei pentru anul 2016

 

Rapoarte Comisii de specialitate 2009-2015 - Arhivă