Cariera

 

Rezultatul interviului din cadrul concursului organizat în data de 14.01.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 25.01.2021

Rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului organizat în data de 14.01.2021 pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacantă de Director executiv la Direcţia monitorizare investiţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

Consiliul Judeţean Sălaj organizează concurs în data de 25.01.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de Director executiv la Direcția monitorizare investiții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj din data de 14.01.2021 proba scrisă

Consiliul Judeţean Sălaj organizează concurs în data de 14.01.2021

 

 

 

Formular de înscriere la concursurile organizate de Consiliul Județean Sălaj pentru funcționarii publici

Formular de înscriere la concursurile organizate de Consiliul Județean Sălaj pentru personalul contractual

Model CV în format european