Romanian English French Hungarian

Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședință ordinară pentru data de 30.09.2019, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 116 din 12 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea promovării spre finanțare în cadrul POR 2014-2020

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Sălaj, S.C. Silcotub S.A. și Spitalul Județean de Urgență Zalău pentru formare profesională

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de cooperare pentru realizarea și amplasarea unei plăci comemorative dedicate lui Simion Bărnuțiu la Universitatea din Pavia (Italia)

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri potrivit Codului administrativ pentru aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 22 din 26.02.2016 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare a serviciilor sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită Municipiului Zalău, a unui teren aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj, situat în municipiul Zalău, str. Salcâmilor nr.1

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România- Filiala Surzilor Zalău, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Avram Iancu nr.29, aflat în domeniul public al judeţului Sălaj

 

 

 

Ședințele din anul 2019 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din 2007-2018 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2018 - Arhive