Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședință ordinară pentru data de 18.09.2020, ora 09:00, în videoconferință prin intermediul platformei zoom Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.105 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr.2 Zalău

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 75 din 28 august 2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de parteneriat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Județul Sălaj pentru realizarea proiectului integrat de infrastructură rutieră „Drumul Meseșului” şi a proiectului “Restaurare Ansamblu Castel Beldy” în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2020 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2020 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2020

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2019 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2018 - Arhive