Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședință ordinară pentru data de 23.12.2019, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.01.2020

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2020, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2020

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie - 16 decembrie 2019

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 22 din 26.02.2016 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare a serviciilor sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 104 din 30 august 2019 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr. 1 Zalău

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj, a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Unirii nr.7, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Zalău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de finanțare a proiectelor de asistență socială derulate de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 110 Măerişte-Doh-Dumuslău-Carastelec, km 0+000 – 16+475“

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2019 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din 2007-2018 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2018 - Arhive