Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședință ordinară pentru data de 31.03.2020, ora 9:00, în sala de şedinţe "Dialoguri europene" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării parțiale a sumelor din excedentul bugetului local al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2020

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 154 din 23 decembrie 2019 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 104 din 30 august 2019 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj prin Complexul de Servicii Sociale nr. 1 Zalău, cu completările ulterioare

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Chieşd pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe DJ 108 F, în localitatea Chieşd, km:24+900 – 25+100 si km:28+800 – 29+200

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate

 

10. Raport cu privire la modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului judeţean Sălaj şi a atribuţiilor proprii în anul 2019

 

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2020 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2020 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2020 - Arhive
 

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2019 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2018 - Arhive