Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședință ordinară pentru data de 30.06.2020, ora 10:00, în videoconferință Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de structurile sportive locale în anul competiţional 2020-2021

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.32 din 30 martie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Sălaj

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Judeţean de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, actualizat

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Sălaj – ediția 2020

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului pentru consolidarea relațiilor de cooperare interinstituțională între Județul Sălaj și structuri asociative ale mediului de afaceri

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D” Valcău – Fizeș – Sâg, între km 10+800 ÷ km 14+870

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr. 26 din 31 martie 2020 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj

 

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2020 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2020 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2020 - Arhive

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2019 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2018 - Arhive