Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședință ordinară pentru data de 29.11.2019, ora 9:00, în sala de şedinţe "Sălaj" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

Notă

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău”

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2019

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 138 din 28 octombrie 2019 privind darea în folosinţă gratuită Agenției de Dezvoltare Regională Nord - Vest a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Zalău, str. Unirii nr. 7, aparținând domeniul public al Judeţului Sălaj

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 85 din 19 iulie 2019 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei, statului de funcţii şi stabilirea unor măsuri potrivit Codului administrativ pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 4b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 21 din 29 martie 2018 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale unor instituţii din subordinea Consiliului Judeţean Sălaj

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea sediului Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 145 din 10 noiembrie 2015 privind stabilirea cotei lunare de carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Sălaj, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice din subordine

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2019 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din 2007-2018 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2018 - Arhive