Consiliul Județean Sălaj va acționa în instanță părțile implicate în vânzarea Ansamblului Wesselenyi

Consiliul Județean Sălaj a aflat cu surprindere că, în ciuda exprimării dreptului de preemțiune, Ansamblul Castelului Wesselenyi a fost înstrăinat. Din punctul nostru de vedere, contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat cu încălcarea dispozițiilor imperative ale articolului 4, aliniatul 8 din Legea 422/2001, ce prevede că "În cazul în care Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune (...), acest drept se transferă autorităților publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile", așadar prin ignorarea dreptului de preemțiune exprimat în termen de Consiliul Județean Sălaj, sub semnătura președintelui său.

De altfel, ulterior exprimării acestui drept, Consiliul Județean Sălaj a procedat la rectificarea bugetului, prin cuprinderea sumei necesare achiziționării Castelului Wesselenyi și a declanșat toate procedurile administrative pentru materializarea dreptului de preemțiune. În plus, a înștiințat vânzătorul asupra fiecărei etape parcurse de autoritățile publice județene.

Menționăm că încă din faza solicitării exprimării dreptului de preemțiune, Consiliul Județean Sălaj a atras atenția vânzătorului că nu a înaintat dosarul complet necesar în această etapă. În schimb, atât vânzătorul, cât și mandatarul său legal au ignorat acest aspect, în ciuda sesizării făcute și a interesului manifestat de autoritatea publică județeană vizavi de achiziția Castelului de la Jibou.

În astfel de situații, legea sancționează cu nulitate absolută orice contract de vânzare-cumpărarea încheiat cu eludarea dispozițiilor în materie.

Consiliul Județean Sălaj își rezervă dreptul de a acționa în instanță părțile implicate în vânzarea Ansamblului Wesselenyi, o vânzare făcută cu încălcarea grosolană a dispozițiilor legale.


Tipărire