Drumuri județene

Situat în centrul regiunii de dezvoltare Nord-Vest a României, în Transilvania de Nord, județul Sălaj se întinde pe 3 864,4 km, fiind favorizat prin poziția sa geografică și datorită distanței reduse față de granița de Vest a României.

Județul este străbătut de drumul european E81 și Autostrada Transilvania (în stadiu de proiect) care se va desfășura pe o lungime de aproximativ 84 km și va avea 3 puncte de inserție situate pe teritoriul județului. De altfel, asigurarea conectivității rutiere a județului cu coridoarele regionale, interregionale și europene reprezintă una dintre preocupările constante ale autorităților locale și județene. Apropierea de granița cu Ungaria, aproximativ 120 minute cu mașina și de cea cu Ucraina, precum și de aeroporturile internaționale, cel mai apropiat situându-se la o distanță de aproximativ 100 de minute cu mașina (Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj), asigură o accesibilitate sporită județului Sălaj. Sălajul este străbătut de cea mai densă rețea de drumuri din regiunea de Nord-Vest, rețeaua rutieră fiind alcătuită din drumuri naționale, drumuri județene, drumuri comunale.

Reţeaua de drumuri judeţene are o lungime totală de 629,080 km facilitând transportul de bunuri și persoane între unitățile administrativ teritoriale ale județului și cu cele ale județelor învecinate, CLUJ, MARAMUREȘ, SATU MARE și BIHOR, precum și cu alte zone de pe teritoriul țării prin legături la drumurile naționale, unele cu statut de drumuri europene astfel:

Asupra celor aproape 630 de km ai rețelei de drumuri județene, aflați în administrarea Consiliului județean, se intervine în funcție de starea acestora, prin lucrări de reparații și întreținere (ex.covoare bituminoase și întreținere îmbrăcăminți asfaltice dar și intervenții asupra podurilor și podețelor) precum și prin lucrări de modernizare și reabilitare, fiind promovate proiecte finanțate din diverse surse – de la cele nerambursabile, europene, disponibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, până la bugetul propriu ori Programul Național de Dezvoltare Locală (bugetul de stat).

Pentru intervalul de referință 2018-2019 lucrările de reparații și întreținere vizează aproape 223 km din rețeua de drumuri județene cu o valoare de aproape 25.000.000 lei iar cele cele de reabilitare și modernizare peste 151 km de drumuri județene, cu o valoare totală de peste 433.000.000 lei, proiectele aferente acestor lucrări aflându-se în diverse stadii (achiziții publice, recepționate, execuție în diferite stadii etc.). De asemenea, peste 26 de km de drumuri județene și poduri se află în curs de proiectare (documentatii aferente) pe parcursul anului 2019.

 

Proiecte destinate îmbunătățirii infrastructurii rutiere

Vezi harta interactivă

Siguranța circulației și pregătirea şi întreţinerea drumurilor județene pe perioada de iarnă 2020-2021

Siguranța circulației pe drumurile județene este asigurată de serviciile de specialitate ale Consiliului județean, atribut care constă în gestionarea lucrărilor de toaletizare, montarea indicatoarelor rutiere și realizarea marcajelor rutiere conforme legislației în vigoare.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a traficului rutier în perioada de iarnă, pe drumurile judeţene aflate în administrarea Consiliului judeţean, s-a elaborat Programul pentru pregătirea şi întreţinerea acestora pe perioada de iarnă 2020-2021, cuprinzând măsurile şi lucrările propuse a fi executate, termenul de realizare, precum şi responsabilităţile care revin părţilor implicate, pentru buna coordonare a activităţii de prevenire a înzăpezirii drumurilor şi realizării unei intervenţii rapide şi eficiente. Pentru eficientizarea lucrărilor necesare pe timp de iarnă, pentru operativitatea în intervenţii şi pentru o mai bună coordonare a întregii activităţi, Consiliul judeţean a încheiat acorduri de asociere cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, obiectul acestor acorduri fiind întreţinerea tuturor drumurilor judeţene, de nivel 1, 2, 3, 4, pentru perioada 15.11.2020 - 15.03.2021, prin efectuarea de lucrări specifice zonei rece.

Unităţile administrativ teritoriale au avut posibilitatea de a executa şi lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene, constând în decolmatări de poduri și podețe, desfundări de șanțuri și rigole, lucrări de defrișări de vegetație, tăiere sau completare de acostamente, lucrări de reparaţii parte carosabilă, întreţinere semnalizare rutieră, în scopul înlăturării efectelor perioadei de iarnă.

Alocarea sumelor necesare executării lucrărilor s-a efectuat din bugetul județului în două tranşe, prima tranşă până la data 01.11.2020, iar sumele pentru a doua tranşă vor fi alocate din cadrul bugetului pentru anul 2021.

 

Cerere eliberare acord \ autorizație pentru lucrări în zona drumurilor județene

 

ÎNCADRAREA PE NIVELE DE VIABILITATE ŞI VALOAREA LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE ŞI ÎNTREŢINERE A DRUMURILOR DIN PROPRIETATEA JUDEȚULUI SĂLAJ ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN SĂLAJ ÎN PERIOADA DE IARNA 2020-2021


Tipărire