Cariera

 

Rezultatele obţinute la proba scrisă a concursului organizat în data de 17.01.2022

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17.01.2022

 

Consiliul Judeţean Sălaj organizează concurs, în data de 07.02.2022, ora 10.00 proba scrisă, la sediul din Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 11

 

Consiliul Judeţean Sălaj organizează concurs în data de 17.01.2022, ora 10:00 proba scrisă şi interviul într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise,la sediul din Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 11

 

 

 

 

Dispozitia nr. 261 din 02 mai 2018 privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației la concursurile organizate de către Consiliul Județean Sălaj

Dispozitia nr. 260 din 02 mai 2018 privind desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj în calitate de experți pentru proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informațiilor din cadrul concursurilor organizate de Consiliul Județean Sălaj și aprobarea Programei analitice proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informațiilor

 

Formular de înscriere la concursurile organizate de Consiliul Județean Sălaj pentru funcționarii publici

Formular de înscriere la concursurile organizate de Consiliul Județean Sălaj pentru personalul contractual

Formular de înscriere la Programul de Internship organizat de Consiliul Județean Sălaj

Model CV în format european

Model adeverință vechime în muncă


Tipărire