Transparenţă decizională

În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative, în termen de 10 (zece) zile de la data publicării acestora pe site-ul Consiliului Judeţean Sălaj.

 

Azi, 03.11.2023 ora 11:00, s-a procedat la afişarea pe site-ul Consiliului Judeţean Sălaj și la afișierul instituției, a următoarelor proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2024

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2024, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.01.2024

 

Azi, 28.07.2023 ora 11:00, s-a procedat la afişarea pe site-ul Consiliului Judeţean Sălaj și la afișierul instituției, a următorului proiect de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Sălaj”

Anexa la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Sălaj”

 

Azi, 12.07.2023 ora 08.00, s-a procedat la afişarea pe site-ul Consiliului Judeţean Sălaj și la afișierul instituției, a următoul proiect de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 170 din 29 decembrie 2022 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2023

 

Azi, 04.11.2022 ora 11.00, s-a procedat la afişarea pe site-ul Consiliului Judeţean Sălaj și la afișierul instituției, a următoarelor proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2023

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2023, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.01.2023

 

Azi, 21.07.2022 ora 09.30, s-a procedat la afişarea pe site-ul Consiliului Judeţean Sălaj și la afișierul instituției, a următorului proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.183 din 29 decembrie 2021 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2022

 

Azi, 11.05.2022, ora 09.00, s-a procedat la afișarea pe site-ul Consiliului Județean Sălaj și la afișierul instituției, a următorului proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.179 din 26 noiembrie 2021 privind organizarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Sălaj

 

Azi, 28.02.2022 ora 15.00, s-a procedat la afişarea pe site-ul Consiliului Judeţean Sălaj și la afișierul instituției, a următorului proiect de hotărâre:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 185 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău

 

Azi, 16.11.2021 ora 13.00, s-a procedat la afişarea pe site-ul Consiliului Judeţean Sălaj și la afișierul instituției, a următoarelor proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2022

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2022, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.01.2022

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje

 

MINUTA ŞEDINŢEI din data de 26.10.2021

MINUTA ŞEDINŢEI din data de 15.10.2021

 

Azi, 01.10.2021, ora 12.00, s-a procedat la afișarea pe site-ul Consiliului Județean Sălaj și la afișierul instituției, a următorului proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind organizarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Sălaj

 

Azi, 12.07.2021 ora 14.30, s-a procedat la afişarea pe site-ul Consiliului Judeţean Sălaj și la afișierul instituției, a următorului proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr.104 din 17 decembrie 2020 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2021

 

Azi, 11.11.2020 ora 12.30, s-a procedat la afişarea pe site-ul Consiliului Judeţean Sălaj și la afișierul instituției, a următoarelor proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău pentru anul 2021

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2021, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2021

 

Azi, 20.11.2019 ora 12,30 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatorelor proiecte de hotărâre

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău pentru anul 2020

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2020, în vederea evaluării veniturilor în natură obținute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alți deținători legali

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de competența Consiliului Județean Sălaj, pentrul anul 2020

 

Azi, 19.11.2018, ora 14,30 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatorelor proiecte de hotărâre

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2019, în vederea evaluării veniturilor în natură obținute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alți deținători legali

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de competența Consiliului Județean Sălaj, pentrul anul 2019

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău pentru anul 2019

 

Azi, 25.07.2018, ora 15,30 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj și la afișierul instituției, a urmatorelor proiecte de hotărâre

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 147 din 21 decembrie 2017 privind stabilirea taxelor și tarifelor de competența Consiliului Județean Sălaj, pentru anul 2018

2. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.148 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău pentru anul 2018

Azi, 25.05.2018, ora 12,30 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatorului proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor în cadrul campaniei de promovare Transylvania All Inclusive, pe anul 2018

Azi, 15.11.2017, ora 15,30 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatorelor proiecte de hotărâre

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2018, în vederea evaluării veniturilor în natură obținute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alți deținători legali

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de competența Consiliului Județean Sălaj, pentrul anul 2018

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău pentru anul 2018

Azi, 14.07.2017, ora 11,00 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatorului proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, pentru anul școlar 2017-2018

Azi, 04.07.2017, ora 09,00 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatorului proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 17 din 28 februarie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău pentru perioada februrarie - decembrie 2017

Azi, 20.01.2017, ora 12,00 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatorului proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău pentru perioada februrarie - decembrie 2017

Azi, 14.11.2016, ora 13,30 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatoarelor proiecte de hotărâri

Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2017, în vederea evaluării veniturilor în natură obținute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alți deținători legali

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de competența Consiliului Judțean Sălaj, pentrul anul 2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău pentru anul 2017

Azi, 06.10.2016, ora 11,00 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatorului proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru vizitarea obiectivelor de patrimoniu rezultate din implementarea proiectului "Circuitul castrelor romane în județul Sălaj"

Strategia de dezvoltare a judetului Sălaj pentru perioada 2015-2020

Azi, 29.06.2016, ora 15,00 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatorului proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, pentru anul școlar 2016-2017

Azi, 17.05.2016, ora 15,45 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatorului proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău pentru perioada 01.07.2016-31.12.2016

Azi, 25.03.2016, ora 13,30 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatorului proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău pentru perioada 01.05.2016-31.12.2016

Azi, 18.01.2016, ora 15,45 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatorului proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 143 din 10 noiembrie 2015 privind stabilirea taxelor și tarifelor de competența Consiliului Judțean Sălaj, pentrul anul 2016

Azi, 09 octombrie 2015, ora 9,00 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatorelor proiecte de hotărâri

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de competența Consiliului Judțean Sălaj, pentrul anul 2016

Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produseleagricole, care vor fi practicate în anul 2016, în vederea evaluării veniturilor în natură, obținute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alți deținători legali

Azi, 26 iunie 2015, ora 12,00 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatorului proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, pentru anul școlar 2015-2016

Azi, 20 mai 2015, ora 10,30 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatorului proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 151 din 23 decembrie 2014 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău pentru anul 2015

Azi, 21 noiembrie 2014, ora 12,00 s-a procedat la afișarea, pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, a urmatoareleor 3 proiecte de hotărâri

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor de competența Consiliului Judțean Sălaj, pentrul anul 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău pentru anul 2015

Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produseleagricole, care vor fi practicate în anul 2015, în vederea evaluării veniturilor în natură obținute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alți deținători legali

Proces-verbal de afișare a proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei Județene Antidrog Sălaj 2014-2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Sălaj în perioada 2014-2016

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Județene Antidrog Sălaj 2014-2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog Sălaj în perioada 2014-2016

Proces-verbal de afișare a proiectului de hotarare privind aprobarea unor taxe la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, pentru anul școlar 2014-2015

Proiect de hotarare privind aprobarea unor taxe la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, pentru anul școlar 2014-2015

Proces-verbal de afișare a proiectului de hotarare pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Sălaj în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, persoanelor adulte aflate în dificultate și persoanelor cu dizabilități, pe perioada 2014-2020

Proiect de hotarare pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Sălaj în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, persoanelor adulte aflate în dificultate și persoanelor cu dizabilități, pe perioada 2014-2020

Proces-verbal de afișare a proiectului de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 113 din 26 noiembrie 2013 privind stabilirea taxelor și tarifelor de competența Consiliului Județean Sălaj pentru anul 2014

Proces-verbal de afișare a proiectului de hotarare privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău pentru anul 2014

Proces-verbal de afișare a proiectului de hotarare privind organizarea referendumului la nivel județean în vederea consultării cetățenilor din județul Sălaj privind: inoportunitatea centralizării atribuțiilor la nivel regional, precum și reorganizarea actualelor regiuni de dezvoltare economică cuprinzând 2-4 județe și respectiv înființarea regiunii de dezvoltare economică cuprinzând județele Bihor, Satu-Mare și Sălaj

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor si tarifelor de competenta Consiliului Judetean Salaj, pentru anul 2014

Proiect de hotărâre pentru modificarea prețurilor medii la produsele agricole, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 133 din 16 noiembrie 2012, privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate in anul 2013, în vederea evaluării veniturilor în natură obținute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alți deținători legali

Proces-verbal de afișare a proiectului de hotarare pentru modificarea prețurilor medii la produsele agricole, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 133 din 16 noiembrie 2012, privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate in anul 2013, în vederea evaluării veniturilor în natură obținute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alți deținători legali

Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate in anul 2014, în vederea evaluării veniturilor în natură obținute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alți deținători legali

Proces-verbal de afișare a proiectului de hotarare privind stabilirea preturilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate in anul 2014, în vederea evaluării veniturilor în natură obținute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alți deținători legali

Proiect de hotarare privind aprobarea Programului judetean de transport public de persoane, prin curse regulate, pe perioada 2013-2018

Proces-verbal de afișare a proiectului de hotarare privind aprobarea Programului judetean de transport public de persoane, prin curse regulate, pe perioada 2013-2018

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si tarifelor de competenta Consiliului Judetean Salaj pentru anul 2013

Proces-verbal de afișare a proiectului de hotarare privind stabilirea taxelor si tarifelor de competenta Consiliului Judetean Salaj pentru anul 2013

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. "Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău pentru anul 2013"

Proiect de hotarare privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2013, în vederea evaluării veniturilor în natură obținute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alți deținători legali

Proces-verbal de afișare a proiectului de hotarare privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2013, în vederea evaluării veniturilor în natură obținute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alți deținători legali și a proiectului de hotarare privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. "Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău pentru anul 2013"

Proiect de hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.144/2011 privind stabilirea taxelor si tarifelor de competenta Consiliului Judetean Salaj pentru anul 2012

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor percepute de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj pentru anul școlar 2012-2013

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si tarifelor de competenta Consiliului Judetean Salaj pentru anul 2012

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si tarifelor de competenta Consiliului Judetean Salaj pentru anul 2011

Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr. 148/2009 privind stabilirea taxelor si tarifelor de competenta Consiliului Judetean Salaj, pentru anul 2010

Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului Judetean Salaj nr. 148 din 30 noiembrie 2009 privind stabilirea taxelor si tarifelor de competenta Consiliului Judetean Salaj, pentru anul 2010

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si tarifelor de competenta Consiliului Judetean Salaj, pentru anul 2010

 

 

Coordonate persoana responsabila:
Seres Judith - Reka
tel. 0260614120 int.179
email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Tipărire