Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară

În condițiile prevăzute de OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Acestea se constituie în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. În acest context, Județul Sălaj- unitate - administrativă, prin Consiliul județean, are calitatea de membru fondator/asociat în cadrul unor Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) constituite la nivelul județului în ceea ce privește:

  • gestionarea deșeurilor – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES Sălaj” grupând toate colectivitățile teritoriale din județul Sălaj
  • stimularea activității turistice - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei grupând 59 colectivități teritoriale din județul Sălaj
  • gestionarea apei - Consiliul județean Sălaj, alături de 55 colectivități teritoriale din județul Sălaj, 61 din județul Cluj și 1 din județul Mureș (în total 118 membri) este membru al Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa - organism constituit cu scopul de a înfiinţa, organiza, reglementa, finanţa, exploata, monitoriza şi gestiona în comun serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. Asociația, în numele și pe seama membrilor asociați, a conferit Operatorului Regional Compania de Apă Someș-Tisa SA dreptul exclusiv de a furniza serviciile de alimentare cu apă și canalizare în cadrul unităților administrativ-teritoriale ale membrilor asociați. În prezent asociația are 118 membri, respectiv 56 de unități administrative-teritoriale din județul Sălaj, 61 din județul Cluj și 1 din județul Mureș

 


Tipărire