Comisii de specialitate

1. Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public si privat al judeţului:

 1. CSÓKA TIBERIU - preşedinte;
 2. OPRIŞ ALIN-FLORIN - secretar;
 3. CHIŞ FILONAŞ - membru;
 4. SOJKA ATTILA-IOAN - membru;
 5. MARGIN GABRIEL-ADRIAN - membru;
 6. CHENDE LIVIA - membru;
 7. BIG VALENTIN - membru;

2. Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, în următoarea componenţă:

 1. RAŢIU VIOREL - preşedinte;
 2. DOMOKOS FRANCISC - secretar;
 3. URSENTE GHEORGHE - membru;
 4. ZAHARIA MARCEL-CLAUDIU - membru;
 5. IEPURE IOAN-VIOREL - membru;

3. Comisia pentru agricultura, servicii publice, comerţ şi turism:

 1. DARI TOMA - preşedinte;
 2. DEMLE ALIN - secretar;
 3. GUI GAVRIL - membru;
 4. NISTORESCU RADU-MIHAI - membru;
 5. ARDELEAN NICOLAE - membru;

4. Comisia pentru activitaţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sport si de agrement:

 1. NEAGA FLORIAN–CLAUDIU - preşedinte;
 2. CERNUCAN LORENA–DIANA - secretar;
 3. DARI TOMA - membru;
 4. BEREK ŞTEFAN - membru;
 5. GORGAN DORIN–IOAN - membru;
 6. Bîrsan Cristian Claudiu - membru;
 7. POP EUGEN - membru;

5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor:

 1. POP GHEORGHE-IOAN - preşedinte;
 2. SIMONFI MARIA - secretar;
 3. POCOL OLIMPIA MĂRIOARA - membru;
 4. CHIŞ FILONAŞ - membru;
 5. BEREK ŞTEFAN - membru;
 6. CIORTEA FLAVIU-CORNELIU - membru;
 7. SABO IOAN - membru.

 

Rapoarte Comisii de specialitate - Arhivă