Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2021


Arhivă Ședințe Video

Transmisie video ședința ordinară din data de 29.12.2021, ora 09:00

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședința ordinară pentru data de 29.12.2021, ora 09:00, în videoconferință prin intermediul platformei Zoom Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afișare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2022

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2022, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.01.2022

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la 22 decembrie 2021

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2021

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Amenajare teren de sport și împrejmuire”

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sălaj

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de finanțare nerambursabilă din bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj şi Comuna Hereclean pentru inițierea unui program de dezvoltare a rețelei de parcuri industriale în Județul Sălaj

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj şi Parohia Reformată Guruslău pentru inițierea unui program de dezvoltare a rețelei de parcuri industriale în Județul Sălaj

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj şi Parohia Greco Catolică Hereclean pentru inițierea unui program de dezvoltare a rețelei de parcuri industriale în Județul Sălaj

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj şi Orașul Șimleu Silvaniei pentru inițierea unui program de dezvoltare a rețelei de parcuri industriale în Județul Sălaj

 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sălaj şi Orașul Cehu Silvaniei pentru inițierea unui program de dezvoltare a rețelei de parcuri industriale în Județul Sălaj

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2021 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2021 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2021

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2020 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2020 - Arhive

Tipărire