Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2024


Arhivă Ședințe Video

 

Transmisia video a ședinței ordinare din data de 28.03.2024

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședința ordinară pentru data de 28.03.2024, ora 09:00, în sala de şedinţe „Dialoguri Europene”, situată la etajul I. Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afișare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al judeţului, al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2023

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, modernizare și dotare Spitalul Județean de Urgență Zalău (Corp C9)”

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea sumei repartizate Asociației Clubul Sportiv Dani San, din bugetul Judeţului Sălaj pe anul 2024

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean Sălaj, pe anul 2024

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul judeţului, pentru anul 2024

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea şi funcţionarea serviciului social Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă Independentă Cehu Silvaniei

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea şi funcţionarea serviciului social Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă Independentă Jibou

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea şi funcţionarea serviciului social Casa de tip familial Dalia

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea şi funcţionarea serviciului social Casa de tip familial Inău

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea şi funcţionarea serviciului social Casa de tip familial Iris

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea şi funcţionarea serviciului social Casa de tip familial Someş Odorhei nr.2

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea şi funcţionarea serviciului social Casa de tip familial Var

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea şi funcţionarea serviciului social Casa de tip familial Mirşid

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici finali pentru obiectivul de investiții „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“

 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean

 

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru tineret, sport și recreative

 

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2024, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale

 

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului Solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru cultură

 

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor clădiri din imobilul situat în municipiul Zalău, strada Simion Bărnuțiu nr. 67-67 A, din domeniul public în domeniul privat al Județului Sălaj

 

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Sălaj și Corpul Experților Contabili Autorizați din România (CECAR) – Filiala Sălaj

 

 

 

 

Ședințele din anul 2024 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2024 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2024

 

 

Ședințele din anul 2023 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2023 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2023

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2022 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2022 - Arhive

 


Tipărire