Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2022


Arhivă Ședințe Video

Transmisia video a ședinței ordinare din data de 28.10.2022

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședința ordinară pentru data de 29.11.2022, ora 09.00, în sala de şedinţe "Dialoguri Europene" Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afișare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: Gâlgău - Poiana Blenchii - limită județul Maramureș"

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Construire centru oncologic în Zalău, jud. Sălaj"

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării valorii proiectului "Şimleu 1 - Închiderea Centrului de plasament Şimleu - Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial SILVANIA și Casa de tip familial MĂGURA, precum și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă" și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Zalău, a proiectului "Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente medicale în vederea reducerii riscului de infecții nosocomiale" spre finanțare în cadrul PNRR

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării repartizării sumelor alocate obiectivelor de investiţii finanțate din împrumutul contractat în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 127 din 27.08.2021

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.53854 Jibou, aflat în domeniul public al Judeţului Sălaj

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Sâg şi administrarea Consiliului Local al Comunei Sâg, în domeniul public al Judeţului Sălaj şi administrarea Consiliului Judeţean Sălaj

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al Județului Sălaj

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2022 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2022 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2022

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2021 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2021 - Arhive

 


Tipărire