Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2022


Arhivă Ședințe Video

Transmisia video a ședinței ordinare din data de 30.06.2022, ora 09:00

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședința ordinară pentru data de 30.06.2022, ora 09:00, în sala de şedinţe „Dialoguri Europene”. Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afișare

 

NOTĂ

 

NOTĂ SUPLIMENTARĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării valorii proiectului ”Închiderea Centrului de plasament Cehu Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial IRIS și Casa de tip familial DALIA, precum și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, în localitatea Cehu Silvaniei” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării valorii proiectului ”Jibou 1 – Închiderea Centrului de plasament Jibou și înființarea a 2 Case de Tip Familial: CTF Mirșid și CTF Var și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării valorii proiectului ”Jibou 2 – Închiderea centrului de plasament Jibou și înființarea a 2 Case de Tip Familial: CTF Someș Odorhei nr. 2 și CTF Inău” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării valorii proiectului ”Șimleu 1 – Închiderea Centrului de plasament Șimleu-Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial SILVANIA și Casa de tip familial MĂGURA, precum și a unui Centru de zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării valorii proiectului ”Șimleu 2 – Închiderea Centrului de Plasament Șimleu-Silvaniei și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial CIREȘARII, în localitatea Șimleu-Silvaniei și Casa de tip familial MARIA, în localitatea Crasna” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Sălaj – ediția 2022.

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Judeţean de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, actualizat

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Sălaj

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea sumelor pentru finanţarea activităţilor de performanţă desfăşurate de structurile sportive locale în anul competiţional 2022-2023

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea imobilului având număr cadastral 69184-C4 din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Sălaj în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea imobilelor având număr cadastral 51936 – C4 și 51936 – C5 din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Sălaj în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea imobilului având număr cadastral 70779-C1 din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Sălaj în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării

 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj

 

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziționarea unor imobile compuse din teren, situate în comuna Hereclean

 

Anexă la proiectul de hotărâre nr. 17

 

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea regulamentului privind condițiile de utilizare a parcării cu plată, situată în Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr.67

 

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Restaurare ansamblu Castel Beldy“ și depunerea spre finanțare în cadrul PNRR

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2022 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2022 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2022

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2021 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2021 - Arhive

Tipărire