Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

 

Convocarea Consiliului Județean Sălaj în ședința ordinară pentru data de 17.12.2020, ora 14:00, în sala de şedinţe „Dialoguri Europene”: Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afisare

 

NOTĂ

 

Notă suplimentară repartizare comisii

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean, la data de 10.12.2020

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie" Modernizare DJ 109 P km 24+065 - 27+590, Camăr - Iim. jud. Satu Mare".

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare și consolidare DJ 191 G: Crasna ( DJ 108G) – Marin – Valcău de Jos (DJ 191D), km 0+000 – 11+615”

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de asociere între Judeţul Sălaj şi Comuna Gâlgău pentru realizarea unor lucrări de întreținere pe drumul județean DJ 109 F, km:0+000 – 0+820, Fodora (DJ 109 E) – DN 1C

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2020

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean Sălaj, pentru anul 2021

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, care vor fi practicate în anul 2021, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective şi Intervenţie” S.R.L. Zalău, începând cu 01.01.2021

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei de finanțare a proiectelor de asistență socială derulate de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Sălaj în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Sălaj

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sălaj în Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Sălaj în Adunarea generală şi în Consiliul de administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Judeţului Sălaj – Consiliul Judeţean Sălaj în Adunarea generală a Asociaţiei “Pactul Regional Nord - Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sălaj pentru a face parte din comitetul de organizare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Sălaj

 

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2020 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2020 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2020
 

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2019 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2018 - Arhive