Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

JUDEȚUL SĂLAJ titular al proiectului: REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 109: LIM. JUD. CLUJ – DRAGU – HIDA (DN 1G), KM 31+976 – 46+624, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 109: LIM. JUD. CLUJ – DRAGU – HIDA (DN 1G), KM 31+976 – 46+624, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, com. Dragu si com Hida- DJ109.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0900 – 1400, vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.


Tipărire