Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Sălaj

Registru de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Sălaj dezbătute în anul 2022


Arhivă Ședințe Video

Transmisie video ședința extraordinară din data de 17.05.2022, ora 11:00

 

Convocarea Consiliului Judetean Salaj in Sedinta extraordinară, pentru data de 17.05.2022, ora 11.00, prim intermediul platformei Zoom Magyarul itt...

 

Proces-verbal de afișare

 

NOTĂ

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108R: DN 1F - Treznea - Agrij, km 0+000 - 12+137” – faza DALI

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului judeţean, pe anul 2022

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru cultură”

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea sumelor în cadrul „Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean pentru sport, tineret și recreative”

 

 

 

 

 

 

Ședințele din anul 2022 - Arhive
(Proiecte de Hotărâri și Procese Verbale)
Proiecte de Hotărâri din anul 2022 - Arhive Procese verbale ale ședințelor din anul 2022

 

 

Proiecte de Hotărâri din 2007-2021 - Arhive Procese Verbale Ședințe din 2006-2021 - Arhive